+ Meer informatie

Misbruik van de Bijbel over positie man en vrouw

4 minuten leestijd

Als het gaat over de positie van man en vrouw wordt in onze kring terecht teruggegrepen op de Bijbel. Maar ook voorvechters van emancipatie doen een beroep op de Heilige Schrift, om te proberen hun gelijk te bewijzen.

Doordat een opmerkzame lezer het me toezond, kreeg ik een aptikel onder ogen uit het Nederlandse Juristenblad, waarin weer een van de vele karikaturen over de verhouding man-vrouw naar Gods Woord werd geschetst. Het gewraakte artikel vraagt om een weerlegging. Met gemengde gevoelens wil ik daar een poging toe doen. U proeft enige reserve? Wellicht zult u dat om meer dan één reden kunnen begrijpen. Ik ontkom er niet aan om u eerst het een en ander uit dat bewuste artikel door te geven. Anders gaat de inhoud van mijn reactie verloren. Voor alle duidelijkheid vermeld ik, zonder enige bijbedoeling, dat de volgende woorden geschreven zijn door een vrouw.

Achtergesteld
Het begint met het tendentieuze opschrift: Man en vrouw schiep Hij ze. Direct daarna volgt de haast letterlijke aanhaling van de woorden uit Genesis 1:26, 17 en 31. Vervolgens geeft de schrijfster haar volkomen misplaatste bijbeluitleg, waarbij zij suggereert dat er in Genesis 2 opnieuw sprake is van de schepping van de vrouw. Een gedachte die niet van vandaag of gisteren is. Ik zal u haar verdere "vondsten" besparen. Het zou alleen maar vermoeiend werken en/of onnodig ergernis opwekken. Eigenlijk vind ik het een juristenblad onwaardig om dergelijke ingezonden stukken op te nemen. Zeker als aan het einde van deze alle perken te buiten gaande "opinie" blijkt, dat deze vrouw moeite heeft met het onderscheid in het ondertekenen van bepaalde stukken in dit juristenblad. Voelt zij zich achtergesteld, dat vrouwelijke scribenten worden vereerd met de algemene naam van "mevrouw?" Terwijl de aanduiding "mijnheer" achterwege blijft, als dit niet het geval is.

Discriminatie
Als ik de teneur van haar moeilijke omschrijving goed begrepen heb, is dit toch je reinste discriminatie. De eer van de vrouw te na! Het meest laakbare is echter dat daarbij de Heilige Schrift gebruikt moet worden. Of beter gezegd: misbruikt. Vandaar mijn korte reactie op verzoek van een Terdegelezer. Wat zit hier achter? Zijn dit de zoveelste stuiptrekkingen van een beweging die zich al jaren vermoeit om toch vooral een in alle opzichten geëmancipeerde samenleving te kunnen bereiken? Alsof al niet overduidelijk is gebleken dat het onze samenleving eerder schade berokkent dan verbetering brengt. Alle normen moeten overboord en de bestaande verhoudingen moeten drastisch gewijzigd worden. Onder het mom van dienstbaarheid moet het eigen "ik" op de voorgrond treden.

Egocentrisch
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de emancipatiebeweging door en door egocentrisch is ingesteld. Alle andere beweringen ten spijt. Welke verwoestende gevolgen heeft de emancipatiebeweging al niet gehad op onze huidige samenleving. Ondertussen worden mede door beïnvloeding van de zijde van de zogenaamde feministische theologie andere scheve verhoudingen opgeroepen. Is deze prijs voor het te bereiken "ideaal" van duidelijke zelfstandigheid, minder afhankelijkheid en grotere mondigheid, niet te hoog? Opmerkelijk daarbij is (en dat geeft te denken) hoe vaak er een beroep gedaan wordt op Gods Woord om de traditionele verhouding tussen man en vrouw te doorbreken. Zijn hier uitsluitend mensen aan het woord die enigszins gefrusteerd door minder positieve levenservaringen, zich langzamerhand zijn gaan afzetten tegen het Woord? Wel een beroep doen op het Woord, maar dan zonder Het te verstaan. Men spreekt wel het Woord, maar zonder het te verstaan.

Verkeerd spoor
Het kan geen toeval zijn, dat keer op keer teruggegrepen wordt op Genesis 1 en 2. Hier ligt het begin en het beginsel van het christelijk geloof Hier mag de Bron worden aangeboord van het goede leven in een volkomen harmonie van man èn vrouw, naar Gods bedoeling. Wie hier op een verkeerd spoor gezet wordt of zichzelf erop plaatst, moet vroeg of laat ontsporen. Er mag tussen man en vrouw geen onheilige wedijver zijn. Beiden zijn geschapen naar Gods Beeld en dat sluit elke discriminerende handeling uit. Zij zijn volstrekt gelijkwaardig voor Gods aangezicht. Voor elkaar bestemd en op elkaar aangewezen. Wie dat verstaan mag in bijbels licht, zal de plaats die God een elk gegeven heeft, respecteren. Naar eigen aard en aanleg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.