+ Meer informatie

Geref. synode laat heikele zaak liggen

Behandeling revisieverzoeken uitgesteld

3 minuten leestijd

UTRECHT - De gereformeerde synode behandelt vrijdag niet de revisieverzoeken die zijn binnengekomen naar aanleiding van eerdere besluiten over het rapport "Kerken en kerkverband". Het commissierapport van de synodeleden die de behandeling voorbereiden, is namelijk niet klaar .

De revisieverzoeken staan nu voor 13 december op de agenda. Begin juni besloot de gereformeerde synode dat de juridische verhouding van de plaatselijke gereformeerde kerken ten opzichte van de SoW-kerk gedurende maximaal zeven jaar moet blijven zoals die nu in de Gereformeerde Kerken is. In SoW-verband ligt overigens inmiddels een voorstel dat die overgangsperiode wil terugbrengen tot vijf jaar.

In de Gereformeerde Kerken is veel onvrede over het feit dat het in de verenigde kerk niet langer mogelijk is dat kerkenraden besluiten een gemeente buiten het kerkverband te plaatsen. Ook tegen het voorgenomen toezicht op het beheer van de eigendommen leven grote bezwaren.

Zes classes en 391 kerkenraden reageerden negatief op het rapport. Ze hechten zeer aan de plaatselijke zelfstandigheid en keren zich tegen de hiërarchische structuur van de verenigde kerk.

De synodecommissie die de besluiten van de afgelopen junivergadering voorbereidde, stelde daarom voor alsnog in een blijvend geldende procedure te regelen dat gemeenten die zich afscheiden, de nodige voorzieningen mogen behouden. Maar de meerderheid van de gereformeerde synode voelde hier niet voor.

Inmiddels zijn verscheidene revisieverzoeken bij de synode binnengekomen. Een hoorzitting van een synodecommissie met de 22 betrokken kerken had 1 november plaats. Het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) heeft grote bezwaren tegen deze aanpak, omdat in zijn ogen de termijn voor revisie toen nog helemaal niet was verstreken. Dit bleek zaterdag tijdens een bijeenkomst van het Beraad van Confessioneel Gereformeerde Kerken (BCGK). Voorzitter ds. D. Westerneng wees erop dat die termijn vier maanden duurt vanaf het moment dat bezwaarden redelijkerwijs kennis hadden kunnen nemen van het besluit. Een brief om de gemeenten in te lichten is 8 juli verstuurd. Omdat dit midden in de zomervakantie was, gaat ds. Westerneng ervan uit dat kerkenraden pas vanaf begin september werkelijk kennis hebben kunnen nemen van het besluit. Het gereformeerde kerkbestuur stelt echter dat de revisieverzoeken 8 oktober binnen hadden moeten zijn. Dat is vier maanden na het besluit van 7 juni. De uitstel van behandeling op de synode heeft met dit meningsverschil echter niets te maken, laat een voorlichter van de SoW-kerken desgevraagd weten. Uit de gewijzigde agenda valt af te leiden dat ook de behandeling van het revisieverzoek wat betreft de ratificatie (bekrachtiging) van het besluit over het rapport "Op Weg naar Evenwicht" niet aan de orde komt. Dit rapport is samengesteld door de commissie-Van Dijk en bevat aanbevelingen om uit de grote financiële problemen te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.