+ Meer informatie

TWEE VOORKEURSACTIES

4 minuten leestijd

Twee voorkeursacties in een partij die bij de verkiezingen op niet veel meer dan drie Kamerzetels kan rekenen, doet op z'n zachtst gezegd wat overdreven aan. Toch is dat de situatie die zich ditmaal bij de SGP voordoet. Daarbij richten de acties zich niet tegen lijstaanvoerder Van Rossum, al zijn dergelijke voorkeursacties voor een lijstaanvoerder nooit leuk.

Het conflict is in eerste instantie van kerkelijke aard. Als interkerkelijke confessionele partij moet de SGP altijd behoedzaam met de kerkelijke verhoudingen omgaan. Dat gebeurt ook wel. Er is dan ook geen sprake van een botsing tussen de verschillende kerken waarop de SGP steunt.

Het is veeleer een conflict binnen het grote hervormde SGP-segment, dat hier uitgevochten wordt. Maar ook voor wie dat weet is het nog niet eenvoudig om het geschil te typeren. Gaat het om de strijd tussen de Abma-henvormden en de Zandt-hervormden? Sommigen zullen dat inderdaad als de kern van de zaak beschouwen, maar partijvoorzitter Abma zal het daar wel niet mee eens zijn.

Onmiskenbaar heeft de SGP in de loop der jaren — mede door het optreden van ds. Abma — meer ingang gevonden in hervormd-gereformeerde kring. Maar het hervormde aandeel onder de SGP-kiezers is belangrijk groter dan het aandeel dat de hervormden hebben in het ledenbestand van de partij. Dat met name verklaart een belangrijk deel van de onvrede die nu door de voorkeursacties naar buiten komt.

Wanneer bepaalde groepen hervormden zich thans beklagen dat hun inbreng in de SGP zo gering is, dan hebben ze dat voor een belangrijk deel aan zichzelf te wijten. Ze stemden wel SGP, maar ze werden nooit (actief) lid van de partij.

Zo is het thans buiten discussie dat ir. Van der Vlies door een meerderheid binnen de partij op een verkiesbare plaats is gezet. De groep-Holdijk voert daartegenover aan, dat hij onvoldoende representatief is voor de SGP-kiezers uit hervormd-gereformeerde kring.

Het een sluit het ander niet uit. De Kieswet kent daarom de mogelijkheid van de voorkeurstem om aan hen die niet (actief) lid zijn van een partij en daarom geen inbreng hebben bij de kandidaatstelling, achteraf toch een zekere corrigerende invloed te geven op de kandidatenlijst van „hun" partij.

Gezien de zwakke binding van bepaalde groepen hervormde kiezers aan de SGP, zal de partij er goed aan doen deze relatie met zorg te omringen. Anerzijds geldt voor een principiële partij dat de binding aan het beginsel, belangrijker is dan de kiezersgunst. Zo staat het ook in de statuten en het beginselprogramma van de SGP, dat „haar streven niet zozeer gericht is op een meerderheid van de kiezers, als wel op de handhaving en doonwerking van de beginselen door haar beleden".

Want al wordt het conflict in de SGP primair in kerkelijke termen geformuleerd, het heeft onmiskenbaar ook te maken met een politieke vleugelstrijd. Het mag dan zijn dat ds. Abma er in geslaagd is om de SGP meer ingang te doen vinden bij de hervormde kiezers, hij is er helaas niet in geslaagd de eenheid in de partij te bewaren.

In de rechtervleugel van de SGP is men beducht dat de partij haar „aloude beginselen" gaat verloochenen. Daar heeft men altijd nog meer vertrouwen in Van der Vlies dan in de kandidaten waaraan ds. Abma de voorkeur gaf.

Nu is een zekere verscheidenheid van benadering en politiek handelen in een partij niet meer dan normaal. Dat geldt ook voor de SGP. Maar daarbij is het natuuriijk wel van fundamentele betekenis dat men zich gebonden weet aan de grondslag van de partij.

De SGP wil ook in het heden de politieke beginselen van de reformatie (zoals die onder meer verwoord zijn in artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis) uitdragen. Op die grondslag mogen en moeten de partijleden elkaar aanspreken.

Voor aantasting van die grondslag dient men ook beducht te zijn in een tijd waarin allerlei principiële waarden opzij geschoven worden. Wanneer men die grondslag loslaat, is het gevaar groot dat men met een tijdsverschil van zo'n 25 of 30 jaar achter de AR en de CH aanloopt. Het is begrijpelijk en ook goed dat velen in de SGP daarvoor beducht zijn.

Maar binnen de ruimte van die grondslag moet men elkaar kunnen verdragen. Ook wanneer de man aan wie men zelf de voorkeur geeft, helaas niet verkozen wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.