+ Meer informatie

Woorden van Witsius

4 minuten leestijd

Al jaren hen ik op zoek naar gegevens omtrent een motor die op water loopt. Aan ' het hegin van deze eeuw was er een Fries die heweerde die motor te hehhen uitgevonden, maar kort daarna werd hij vermoord. Hoe heette deze man ? In de jaren zeventig zag ik op de tv duidelijke heelden van een Franse ingenieur met een motor die op water en 3 procent alcohol draaide. Hoe kom ik er achter? Antwoord: De naam van de bedoelde Fries, die beweerde een motor op water te kunnen laten lopen, luidde Wardenier. Hij was kort na de Tweede Wereldoorlog in het nieuws, dus niet aan het begin van deze eeuw, toen er nog nauwelijks auto's reden in ons land. Over het adres j van de genoemde Franse ingenieur zou u navraag kunnen doen bij de AVRO, omdat die omroep hem interviewde. U zult dan wel iets nauwkeuriger moeten ' zijn inzake de datum van uitzending. Het is overigens technisch uitgesloten dat een motor op water kan lopen. Brandstof moet energie bevatten die bij voorbeeld door een reactie met zuurstof vrijkomt (in het algemeen CH-verbindingen). Water is geen brandstof. Het wordt wel gebruikt als anti-kop (anti-detonatie) middel. Vliegtuigzuigermotoren en Formule-1 -turbomotoren gebruikten 10 tot 15 procent van de hoeveelheid brandstof aan water bij vollast. uur, maar heeft al die jaren geen stuiver vakantiegeld, laat staan een dertiende maand ontvangen. Maar er komt wel jaarlijks een flinke belastingaanslag door de deur... Antwoord: U schrijft wel dat een "full-time-job" niet hoeft, maar uit uw brief blijkt niet of het loon bruto of netto is, dus of er loonbelasting en premies van worden ingehouden. Is het een formele dienstbetrekking, dan kan er een cao van toepassing zijn en dan moet de werkgever u over de arbeidsvoorwaarden kunnen inlichten. Betreft het aangenomen werk, enkele uren per dag of een bijverdienste, dan hangt het er maar van af wat er precies is overeengekomen. Drie a vier gulden per uur is in deze dure tijd inderdaad veel te laag, dus u zou dat met de kerkeraad kunnen bespreken. Een ander punt is dat bij een wao-uitkering niet meer dan 20 procent daarvan vrij mag worden bijverdiend. Ook indien deze (bij)verdienste daarbeneden blijft, is het toch verstandig dat te melden. Antwoord: De bedoelde kartonnen pakken zijn van binnen voorzien van een paraffinelaag, omdat de melk anders net karton doorweekt. Daardoor kunnen die pakken niet als oud papier opnieuw worden gebruikt. Ook voor de verpakking van bij voorbeeld diepvriesprodukten zijn ze beslist niet geschikt. Ze komen daardoor bij het afvalen de verbranding daarvan kan weer een extra dosis dioxine in de lucht brengen. Als dat later neerslaat op het gras en door de koeien gegeten wordt, kan dit in de melk van die dieren terechtkomen, hetgeen onlangs in de nabijheid van een vuilverbrandingsinstallatie geconstateerd werd. Melkflessen daarentegen kan men in de melkfabriek behoorlijk reinigen en opnieuw vullen. Die kunnen dus herhaaldelijk worden gebruikt. Eenoudvader, waarschijnlijk Witsius, schijnt ongeveer het volgende gezegd te hebhen: Eenheid in het noodzakelijke, vrijheid in het niet-noodzakelijke en in alles verdraagzaamheid en liefde. Wat waren zijn exacte woorden en wie was Witsius f Antwoord: De oorspronkelijke tekst in het Latijn luidt: „In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in omnibus prudentia et charitas". Deze tekst is inderdaad van Witsius. Dat was de Latijnse naam die Herman Wits in zijn tijd gebruikte. Belangrijke boeken en geschriften werden in die tijd in het Latijn gesteld. Herman Wits werd op 12 februari 1636 te Enkhuizen geboren en stierfin 1708 te Leiden. Hij studeerde te Utrecht en Groningen en werd mede onder invloed van Voetius een bekwaam theoloog, die tegen allerlei misstanden in het kerkelijk leven optrad. Hij stond als predikant te Westwoud, Wormer, Goes en Leeuwarden. Hij was een van de mannen van de Nadere Reformatie en keerde zich tegen het labadisme. In 1675 werd hij benoemd tot hoogleraar in de godgeleerdheid in Franeker, in 1680 te Utrecht en in 1698 te Leiden, waar hij tevens regent van het Statencollege was. Vermaard werden zijn geschrift "Twist des Heeren met Sijn Wijngaert" (1669) en zijn hoofdwerk "De Oeconomia Foederum Dei cum Hominibus" (1677). In zijn denken wilde hij voor alles bijbels zijn. „De ware theoloog is een nederig leerling der Schriften", was zijn stelregel. schimmel bestrijden met Aliette. Dat moet eigenlijk direct na het uitplanten worden gedaan, maar probeer het alsnog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.