+ Meer informatie

Sep-directeur Ketting nuanceert C02-zorgen

„Duidelijk inzicht in probleem ontbreekt nog"

2 minuten leestijd

ARNHEM (ANP) - Directeur N. Ketting van de Sep (Samenwerkende Eiektriciteits-produktiebedrijven) vindt dat het milieubeleid niet eenzijdig gericht moet zijn op het terugdringen van de uitstoot van kooidioxyde. Deze stof levert een bijdrage aan het broeikaselTect en komt on-

KETTING ..niet eenzijdig...

der meer vrij bij het opwekken van stroom met kolen, gas en olie.

Volgens Ketting ontbreekt het nog steeds aan een duidelijk inzicht rond de C02-problematiek. Berekeningen over de uitstoot van CO2 en de opname van CO2 in de atmosfeer laten een 'gat' zien van 25 procent, aldus Ketting. Bovendien draagt een verdere toename van COj naar verhouding minder bij aan een verdere toename van het broeikaseffect.

De Sep is daarom voorstander van een „no regret"-beleid (waar je nooit spijt van krijgt), ofwel een beleid dat zich niet uitsluitend richt op de CO2problemen. Wat Ketting betreft blijft men inzetten op energiebesparing, hogere energierendementen en het terugdringen van verzurende emissies. Ook zo'n beleid draagt bij aan vermindering van de uitstoot van CO2, aldus Ketting.

Andere argumenten

Voorstanders van kernenergie wijzen er veelal op dat bij het gebruik van uranium voor het opwekken van stroom geen CO2 vrijkomt. Ketting zegt desgevraagd dat er behalve CO2uitstoot ook andere, argumenten zijn om kernenergie te bepleiten. Volgens hem kan ons land er niet omheen om in 1996 „ingrijpende keuzes" te maken inzake de toekomstige energievoorziening.

De Sep-directeur toonde zich overigens ingenomen met een uitspraak van 27 april van het Europese Hof over de elektriciteitsvoorziening. Ketting legt die uitspraak zo uit, dat een nationale rechter de ruimte heeft om de mededinging in de elektriciteitssector te beperken. Dat zou dus gevolgen kunnen hebben voor de nieuwe elektriciteitswet in Nederland.

Ketting benadrukte overigens dat hij de liberalisering in Europa niet wil tegenhouden. In het verleden toonde hij zich al voorstander van een systeem waarbij commerciële maatschappijen via een aanbestedingsprocedure elektriciteitscentrales kunnen gaan bouwen.

Ketting laat er zich op voorstaan dat de Nederlandse elektriciteitstarieven sterk zijn achtergebleven bij de inflatie. De niet-brandstofkosten stegen vorig jaar met 0,2 cent per kilowattuur, maar over een langere periode zijn deze „beïnvloedbare kosten" vrijwel constant. Het aandeel van kolen in de stroomvoorziening bleef vorig jaar constant op 37 procent, „en dat mag niet naar beneden", aldus Ketting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.