+ Meer informatie

Bisschop Haas draagt deel bevoegdheden over

Acht hulpbisschoppen zetten werk voort

2 minuten leestijd

CHUR (KIPA) - De omstreden bisschop Wolfgang Haas van Chur in Zwitserland heeft een deel van zijn macht aan zijn pas benoemde hulpbisschoppen overgedragen. Als vicaris-generaal voor het gehele bisdom worden mgr. Peter Henrici en mgr. Paul Vollmar medeverantwoordelijk voor het bisschoppelijk beleid in het diocees Chur.

De hulpbisschoppen, die gisteren tot vicaris-generaal zijn benoemd, ontvangen komende zondag de bisschopswijding. Het kerkelijk recht schrijft voor dat zij hun werk in goede verstandhouding met de bisschop doen, maar ook dat „de bisschop bij belangrijke besluiten allereerst advies van zijn hulpbisschoppen vraagt", zo deelt het bisdom in een verklaring mee.

Hulpbisschop Henrici wordt verantwoordelijk voor het gebied van het kanton Zürich. Vollmar komt in Chur te wonen. Pas na de wijding wordt de precieze taakverdeling tussen Haas en zijn hulpbisschoppen vastgesteld.

In ieder geval zullen de hulpbisschoppen „volgens de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie" werken op een wijze die „bevorderlijk is voor het heil en het welzijn van de gelovigen". Het is volgens de verklaring de uitdrukkelijke wens van bisschop Haas dat door de gedeelde verantwoordelijkheid de eenheid die de paus zo graag wil, gestalte krijgt.

In wezen heeft het Vaticaan voor het bisdom Chur, waar mgr. Haas volledig is vastgelopen, dezelfde oplossing gekozen als twee jaar geleden in het bisdom Roermond. Bisschop Gijsen droeg op aandrang van de toenmalige nuntius, mgr. Audrys Backis, een groot deel van zijn bevoegdheden over aan de nieuw benoemde vicarissen Maessen en Punt. Begin dit jaar trad Gijsen „om gezondheidsredenen" af

Sleutelposities

Bisschop Haas werd vijf jaar geleden tot bisschop van Chur gewijd. Met bijna alle geweldloze middelen hebben de rk-kerkleden in het bisdom zich sindsdien tegen Haas verzet. Zijn eerste daad als bisschop was het ontslaan van de vicaris-generaal van Zürich, mgr. Gebhart Matt. Op sleutelposities, zoals aan het priesterseminarie, werden leden van het behoudende Opus Dei benoemd.

Veertien van de zestien dekens, 80 procent van de kerkgangers, de priesterraad en bijna alle mede-bisschoppen maakten inmiddels duidelijk dat, althans volgens hun, met Haas niet valt samen te werken. Het aantal katholieken dat uit de kerk treedt, is verdubbeld tot 3000 per jaar.

De "bisschop zonder volk" moet het sinds enige jaren ook doen zonder de financiële bijdragen van de rooms-katholieken in Zürich waar 60 procent van alle katholieken in het bisdom wonen. De door Haas benoemde vicaris-generaal Christoph Casetti van Zürich mag in die stad zijn bureau niet meer betreden.

De Zwitserse bisschoppen zijn enkele malen naar Rome gereisd om bij de paus een oplossing voor de problemen in het bisdom Chur te bepleiten. Maar het Vaticaan weigerde Haas een andere functie te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.