+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

RIDDERKERK

2 minuten leestijd

Onder leiding van de weledele heer F. v. d. Vlis hielden de meisjesvereniging „Martha" en de Chr. Jongel.-en Mannenvereniging „Onderzoekt de Schriften" een gecombineerde jaarvergadering op woensdag 7 december in gebouw „Obadja".

Dit gebouw was geheel gevuld, toen de heer v. d. Vlis de vergadering opende. Nadat enkele verzen uit Ps. 119 waren gezongen, las de voorz. Spr. 3 : 1—18 en ging voor in gebed.

In het openingswoord n.a.v. het gelezen Schriftgedeelte wees de heer v. d. Vlis met grote ernst op de noodzakelijkheid de Heere te kennen en te vrezen.

Uit de jaarverslagen bleek, dat de hierboven genoemde verenigingen resp. 19 en 16 leden tellen.

Het hoofdpunt van de agenda was een onderwerp: „Tekenen der tijden" wat ingeleid werd door de voorzitter der J.V., N. v. Vliet. Het was een zeer gedocumenteerd betoog, waarin bijzonder de groei van de staat Israël en een sterke toename van het aantal joden, dat naar Palestina terugkeert, werd geaccentueerd. Een en ander voornamelijk aan de hand van Gods Woord, wat steeds meer in het in vervulling gaan van de vele voorzeggingen, wijst op een naderend einde van alle dingen, al weet ook niemand van die dag en ure iets te zeggen, ook niet bij benadering. Een korte, maar pittige en leerzame bespreking volgde.

Van wat wij verder nog bijwoonden van deze vergadering vermelden we een gedicht „Zacheüs", keurig gezegd door mej. M. Beider; een gedicht „De arme grootvader" door mej. N. v. Pelt en zang door de Meisjesver. o.l.v. mevr. v. d. Vlis. Dit laatste werd zeer netjes uitgevoerd.

Diverse verenigingen boden hun beste wensen aan en ook namens ons L.V. mochten wij een enkel woord spreken.

Op deze avond is nog als onderwerp behandeld „Rooms Katholicisme en vrijheid van godsdienst" door J. v. d. Heuvel en zijn voorts nog enkele gedichten gezegd, terwijl de M.V. zich nog éénmaal in gezang deed horen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.