+ Meer informatie

Internationaal congres humanisten Amsterdam

PREMIER DEN UYL ONDER AANWEZIGEN

3 minuten leestijd

Het zesde congres van de Intemationale humanistische en ethische unie (Iheu) is vrijdagmiddag in Amsterdam afgesloten. De slotbijeenkomst werd bezocht door minister-presidenit Den Uyl. die al jaren is aangesloten bij het Nederlands Humanistisch Verbond. In een korte toespraak wees Den Uyl op het belang van het humanistisch werk voor de politiek. Verwijzend naar het aftreden van president Nixon zei hij: „Leugens gebruiken in de politiek zal doorgaans leiden tot zelfvemietiiging". Den Uyl werd door de ongeveer 250 humanisten zingend gelukgewenst met zijn verjaardag.

De „Humanist Award '74" is uitgereikt aan dr. Harold J. Blackham uit Londen voor zijn vele activiteiten op humanistisch gebied internationaal en in Engeland. Blackham was al voor de tweede wereldoorlog betrokken bij wat toen in Engeland de ethische beweging heette. In 1945 werd hij secretaris van de Ethical Union, later vernoemd tot British Humanists Assocation. Blackham was een der organisatoren van het eerste Iheu-concres in 1952 in Amsterdam.

ACHTEROP

In zijn dankwoord constateerde Blackham dan het humanisme een beetje achterop is geraakt bij de vorderingen in de wereld. Hij doelde hermee op de democratisering in Portugal en Griekenland.
Een delegatie van het congres heeft vrijdag in Den Haag aan de Canadese ambassadeur een resolutie aangeboden waarin de Canadese regering wordt gevraagd een vonnis tegen een vrouwenarts uit Montreal te vernietigen. Hij werd op 25 juli door de rechtbank te Quebec veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens illegaal aborteren. Hij had eind 1973 een eigen kliniek hiervoor geopend nadat op last van hogerhand de abortus in ziekenhuizen was gestaakt. „Het Iheu is van mening dat de wet betreffende abortus in Canada verdient herzien te worden en zo veranderd dat het beëindigen van ongewilde zwangerschappen met elke competente medische hulp geen misdrijf meer zal zijn".

DIEREN

Het Iheu zal de raad van Europa vragen een conferentie over het uitroeien van trekvogels te organiseren, waarop zowel de West- als Oosteuropese landen worden uitgenodigd. Ook zal aan de Italiaanse regering worden gevraagd de jacht op trekvogels onmiddellijk te verbieden. Deze resolutie werd ingediend door de Nederlandse humanisten. Het Humanistisch Verbond kreeg het verzoek voorbereidingen te treffen voor een „passend gedenkteken" voor de 300ste sterfdag van Spinoza, 20 februari 1977.
Voorts werden moties aangenomen over de toestand in Chili (de junta wordt afgewezen en herstel van de democratie gevraagd). Folteringen, het internationaal vrouwenjaar 1975 van de Verenigde Naties, de erkenning van het begrip wereldburger en vrijwillige euthanasie.
Deze laatste luidt als volgt: „Wij verklaren onze steun op ethische gronden aan weldadige vrijwillige euthanasie. Wij geloven dat het nadenkend ethisch bewustzijn zich ontwikkeld heeft tot een punt waar het mogelijk wordt voor de samenleving om een humane politiek ten aanzien van dood en sterven uit te werken. Wij betreuren morele ongevoeligheid en wettelijke beperkingen die de beschouwing van de ethische zijde voor euthanasie belemmeren en tegenhouden. Wij doen een beroep op een verlichte publieke opinie om over de traditionele taboes heen te stappen en te neigen in de richting van een medelijdende kijk op nodeloos lijden bij het sterven. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.