+ Meer informatie

Harskampers in actie tegen disco

Kerkeraad in brief: Drankmisbruik is in deze regio toch al probleem

4 minuten leestijd

HARSKAMP - „Wij zijn doorgaans erg huiverig voor het voeren van allerlei acties. Toch hebben we gemeend onze leden nu een handreiking te moeten doen door het opstellen van een voorbeeldbrief. Herbouw van de disco maakt het ons extra moeilijk om onze kinderen op te voeden naar de normen van Gods Woord".

De hervormde kerkeraad van Harskamp heeft de leden van deze gemeente zondag opgeroepen om bezwaar te maken-tegen de komst van een discotheek in het nieuwe dorpshuis, dat aan de Molenweg gebouwd moet worden. Op verzoek van de ledenvergadering is een voorbeeldbrief opgesteld, waarvan inmiddels zo'n driehonderd exemplaren zijn uitgereikt. „Als mensen zelf een brief moeten schrijven, komt er in de praktijk meestal niets van. Ook een aantal mensen van buiten onze gemeente heeft de brief opgevraagd. Zij delen sommige godsdienstige bezwaren misschien niet, maar zijn wel tegen de komst van de discotheek".

In de brief, die gericht is aan B en W van Ede, wordt geen bezwaar gemaakt tegen een dorpshuis dat onder andere door scholen gebruikt wordt voor gymnastieklessen. Dat in het dorpshuis ook een discotheek gevestigd zal worden, vervult de briefschrijvers echter met „diepe bezorgdheid". Zij wijzen erop dat een disco de normloosheid in de hand werkt en het drankgebruik bevordert.

Hele volksstammen

Het nieuwe dorpshuis De Spil moet het dorpshuis aan de Dorpsstraat vervangen dat op 20 december 1989 afbrandde. De Spil was in 1972 gesticht als gemeenschaps- en ontmoetingscentrum. Later kwam er ook een discotheek in het dorpshuis.

De Harskampers kunnen het zich nog levendig herinneren: horden jongeren die op zaterdagavond naar de discotheek trokken en voor parkeeroverlast zorgden, geluidsoverlast die op zondagmorgen tot in de kleine uurtjes doorging, een spoor van vernielingen in tuinen en aan bushokjes, tuinhekjes, verkeersborden en ruiten.

Een felle brand maakte daar drie jaar geleden plotseling een eind aan. Discobezoekers moesten hun vertier zaterdags elders gaan zoeken. En dat gebeurt ook, weet secretaris D. Wikselaar van de Stichting Dorpshuis De Spil. „Er gaan hele volksstammen uit dit dorp naar andere plaatsen, bij voorbeeld naar Wekerom".

Het stichtingsbestuur wilde zo snel mogelijk tot herbouw overgaan, maar gaf de voorkeur aan een andere locatie. Dat leverde de nodige vertraging op. Omwonenden maakten bezwaar tegen nieuwbouw aan de rand van hun woonwijk. Ook andere Harskampers zijn er echter niet gelukkig mee. Volgens de kerkeraad had „de disco de afkeuring van een groot deel van de dorpsgemeenschap en niet alleen van de kerkmensen. Iedereen had er last van".

Een jaar geleden werden dé nieuwbouwplannen van het dorpshuis reeds aan de orde gesteld op een ledenvergadering van de hervormde gemeente. Daardoor werd het onderwerp dit jaar door het voorlezen van de notulen opnieuw aangesneden. Ook tijdens de jaarlijkse inspraakavond die B en W onlangs in Harskamp hielden, gaf volgens de kerkeraad een groot deel van de aanwezigen door handopsteken te kennen tegen de komst van een discotheek te zijn. Stichtingssecretaris Wikselaar ontkent dat. Volgens hem was slechts een minderheid tegen.

Militairen

Ook weerspreekt Wikselaar de stelling in de brief dat „de grote meerderheid van de bezoekers van zo'n disco zeker niet uit Harskamp, maar uit de wijde omgeving zal komen". De kerkeraad wijst echter op het grote aantal auto's waarmee discobezoekers in het verleden het dorp inkwamen.

Volgens Wikselaar werden de vernielingen in het verleden niet aangericht door de discobezoekers, maar door militairen die in het dorp liepen of door mensen die uit een van de cafés kwamen. „Wij liepen zelf ook buiten, dus we konden zien of er vernielingen werden aangericht door jongeren die uit de disco kwamen. Dat was niet het geval. Natuurlijk, er ging wel eens een plantenbak omver..."

Ook van de nachtelijke herrie op zondagmorgen mag de disco volgens Wikselaar niet de schuld krijgen. „Wij gingen om 23.30 uur dicht, de cafés niet. Bij ons stopte de ingehuurde disejockey er om 23.30 uur mee en gingen de grote lichten aan. Dan was het afgelopen. Alleen bleven er soms nog een paar bij de bar hangen".

In de brief wordt de vrees uitgesproken dat door de komst van een disco het drankmisbruik zal toenemen. Volgens Wikselaar werd de disco echter met name bezocht door jongeren van 13 à 15 jaar, die niet zoveel te verteren hadden en daardoor per hoofd minder verbruikten dan bij de oudere bezoekers van een café het geval is.

Drankmisbruik

Juist die leeftijd is echter een van de redenen waarom de hervormde kerkeraad zich zorgen maakt. „Een groot deel van de bevolking van Harskamp wil in de opvoeding van de kinderen rekening houden met de normen van Gods Woord. De komst van een disco in ons dorp zal het ons extra moeilijk maken onze kinderen hier vandaan te houden. Waarom moet onze jeugd nodeloos in verleiding gebracht worden?"

„Het drankmisbruik is in onze regio toch al een probleem", signaleert de kerkeraad. Alleen het ongeveer 2500 inwoners tellende dorpje Harskamp telt al vijf cafés, de sportkantines niet inbegrepen...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.