+ Meer informatie

Geest van revolutie wint sterk terrein

Van Kooten voor Herv. Geref. mannen

4 minuten leestijd

UTRECHT — De huishoudelijke vergadering van de Bond van Ned. Herv. Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag vond zaterdag in Utrecht plaats. Ds. G. H. van Kooten uit Delft, de voorzitter sprak in zijn openingswoord over de zorgelijke omstandigheden die hart en gedachten vervullen.

De wereld is op drift, aldus ds. Van Kooten. Wat daarvan het gevolg zal zijn, voor zowel het verenigings-, kerkelijk en gezinsleven, vervult ons met grote zorg. Niet alleen in de landen rondom ons, maar juist ook in ons eigen land, maakt de geest van de revolutie zich steeds meer en meer op. Wij vrezen, zo zei de Delftse predikant, de groeiende invloed van het marxisme juist ook in het kerkelijk leven.

Het kan ons benauwen als vooral in de kerk niet het rijke Evangelie van Gods genade voor een arm en in zichzelf verloren zondaar — hoe gebrekking ook — wordt gehoord, maar een politiek evangelie gebracht wordt en de prediker geen andere boodschap heeft dan een politieke inhoud.

Dat is een inhoudelijke boodschap van het hier en nu zonder ook maar enig besef van de mens op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. 

Als voorbeeld noemde de voorzitter de jeugdwerkbrief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad Zuid-Holland. In die brief gaat net niet over Christus, maar over jeugdwerkloosheid, een atoomvrij Europa en over actiegroepen. Ook wordt in die brief Het woord ven Steve Biko onder aandacht gebracht, dat geloof pas kracht heeft als het in staat is om gewoonten van mensen te veranderen.

Worstelend
Des te meer gevoelen wij, aldus ds. Van Kooten, dat we worstelend en wervend bezig moeten zijn zolang het nog dag is en dat we niet in concentratiekampen zuchten. „Wij hebben de gevaren te onderkennen en luide te getuigen". En dan mogen we weten dat onze tijden en die van onze gezinnen en van de wereld in Gods handen zijn.

Het is waar dat er zware tijden komen voor Gods kerk hier op aarde, dat de vervolgingen vreselijk zullen zijn, maar zonder Zijn wil zal geen haar van ons hoofd gekrenkt worden.

Eén ding is van het grootste belang, zo besloot de voorzitter zijn rede: „Hebben wij leren opzien in het geloof op de verhoogde Christus zoals ook het door de slangen gebeten volk heeft opgezien naar het enige en volkomen middel dat de Heere gegeven had tot hun behoud?"

Groei
De secretaris van de Bond, ds. Joh. Verwelius, sprak zijn dankbaarheid uit dat het ledenaantal van de bij de Bond aangesloten mannenverenigingen, in tegenstelling tot veel andere dingen, toegenomen was.

Het referaat werd gehouden door hoofdbestuurslid ds. G. Voordijk en droeg als titel „De voorzienigheid Gods".

Wij zien, aldus ds. Voordijk, het machtige scheppingswerk van God. De mens is daarin geschapen als het beeld van God. Laat God nu die schepping aan zijn lot over, zo vroeg de referent zich af. Neen, God laat niet varen wat Zijn hand begon.

Zonder de schepper en Zijn voortdurende zorg is er geen bestaansmogelijkheid voor de schepping. Goda kracht is overal aanwezig en dfe schepping profiteert daarvan. Onze belijdenisgeschriften, aldus het hoofdbestuurslid, spreken van een almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods. God onderhoudt niet alleen de kosmos, Hij regeert die ook.

Afhankelijk
De grote wereldleiders zijn van Hem, afhankelijk, maar ook wij in ons persoonlijk leven kunnen niet zonder Hem. Dit gaat, zo zei ds. Voordijk, volgens een in de eeuwigheid genomen raadsbesluit.

Dit noemen we de voorzienigheid. In dat woord zit het vooruit zien, verder zien en het voorzien in de betekenis van zorgen voor. Beide aspecten zijn van toepassing op het woord „voorzienigheid".

Die voorzienigheid heeft gevolgen voor ons geloof, aldus de referent en wel de volgende: ten eerste oefent het geduld in tegenspoed, verder werkt het dankbaarheid in voorspoed en het geeft tenslotte vertrouwen voor de toekomst.

Van nature leeft er in ons hart geen geduld in tegenspoed, maar vaak doffe gelatenheid, geen dankbaarheid, maar trots en roem in ons zelf en geen vertrouwen op Hem, maar bezorgdheid en ook vaak angst.

Alles komt ons toe, zo besloot ds. Voordijk zijn referaat, als uit Gods hand. Dat wordt ons pas duidelijk als we tot de Heere bekeerd zijn. Pas dan kunnen we God de eer geven voor alles en pas dan kunnen we Hem loven en prijzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.