+ Meer informatie

feuilleton

4 minuten leestijd

47„Er zijn erger dingen, m'n kind...", zei moeder Aagje toen hij haar zijn nood klaagde. „Nu is het winter en hebt u last van de oude kwaal. Maar het wordt lente... dan zal ook dit leed weer geleden zijn. En later zult u ervaren, dat dit ongemak toch ergens goed voor geweest is. Alle gingen, zelfs de kwaadste, hebben hun profijt..."

Moeder Aagje besefte, dat haar gezegde slechts een schrale troost was. Maar ze wist op dit ogenblik geen betere woorden te vinden, ofschoon ze de opstandigheid van haar jongen zeer goed begrijpen kon.

Knaagde het ook niet aan haar hart, dat Paulus een kwaal met zich droeg, die zijn krachten sloopte? Had ze ooit voor een ander zóveel gebeden als ze voor hem had gedaan?

„Alle dingen hebben hun profijt", herhaalde ze langzaam. Paulus was het niet met deze woorden eens, maar hS zweeg, omdat hij zijn moeder geen onnodig verdriet wilde bezorgen.

De winter duurde lang dat jaar. Paulus bleef tot april hoesten en hield pijn in zijn borst. Maar eindelijk kwam het voorjaar toch en daarmede ook de genezing.

Paulus was zielsgelukkig, toen hij op een morgen in mei voor het eerst na zo lange tijd weer naar het schildersatelier aan de Oude Schans kon gaan. Doch fS ^Éik'^^EttM l. ctf 4HCi^Xr^p jH^aMbK iÉ^ÉH éif^K

Ie m

fSÊ^uM
toen hij het huis van Moeyaert betrad, vertelde een oudere leerling hem, dat de meester ziek was.

Nicolaas Moeyaert had op een tocht naar 't Goy kou gevat en lag nu met hoge koorts te bed. Paulus kon wel huilen, zo verdrietig stemde hem dit sombere nieuws.

In de schilderskamer waren de leerlingen aan 't ravotten. Een ezel was omver gegooid, op de tafel stond een stoel en het rook er naar wijn en bier.

„Paulus Pieterszoon, de meester is ziek, we hoeven ons dus niet druk te maken", riep Frans Sant-Acker.

„Ik wil schilderen", antwoordde Paulus nors. „Schilderen, terwijl de meester ontbreekt?" vroeg een ander minachtend.

"^^MHBIHI

„U zult daar geen kans voor krijgen, Paulus!" Een paar leerlingen grepen hem beet en sleurden hem door het atelier. Paulus werd woedend en deed vergeefse pogingen om zich te bevrijden.

Op dat ogenblik trad vrouw Moeyaert de kamer binnen. „Wat betekent dit rumoer hier?" vroeg ze verwonderd en misprijzend. „Weten jullie dan niet, dat de meester ernstig ziek is en geen lawaai kan verdragen?"

Haar oog viel op de jonge Potter, die bedremmeld naar haar stond te kijken.

„Paulus Pieterszoon, ik moet u juist hebben", zei ze. „De meester heeft naar u gevraagd, volg me maar".

Paulus werd vuurrood, omdat hij vreesde dat vrouw Moeyaert ook hem tot de herriemakers zou rekenen. Schoorvoetend volgde hij de vrouw naar de ziekenkamer.

Moeyaert begroette zijn leerling met een schorre, vermoeide stem. Hij informeerde naar de gezondheid van Paulus en vertelde van zijn eigen malheur. Na deze inleiding kwam hij overeind uit de kussens en zei langzaam en nadrukkelijk:

„Paulus, ik heb u enkele dingen te zeggen, die u niet mag vergeten. De dag zal komen, dat ik u niets meer zal kunnen leren..."

„Gaat u dan sterven, meester?" vroeg de jongen angstig.

„Dat bedoel ik er niet mee, jongen. Maar er komt een dag —en deze is niet ver meer— dat ik van u zal kunnen leren en u niet meer van mij. U bent een meester in de malersconste, Paulus. U zult de grootste landschapschilder van Amstelredam worden".

„Maar juist omdat u een meester bent, zult u 't moeilijk krijgen. U hebt een geest, die niet buigen kan, maar onder moet gaan in het geloof aan eigen opdracht. Hebt u er zelf wel eens over nagedacht, waar u u in specialiseren zult?"

„Ik weet het: niet het landschap zal voor u het grootste betekenen, maar het dierstuk, dat hier in Amstelredam weinig gezocht is. Maar u zult de kracht hebben om te volharden, Paulus. In starre eigenzinnigheid zult u uw roeping volgen, dat zeg ik u". * familiebericht * zakelijke adv. * schakeltje * vergadervaria (doorhalen hetgeen met wordt gewenst) wenst wel a ƒ 2.50/geen bewijsnummer Bestemd vooor het RD van 1991 groot kolom (1 kolom = 4 cm breed) en mm hoog Prijs per mm ƒ 1.15 met minimum van 15 .iim (voor zakeirjke advertenties bij contract aanmerkelijk lager). Voor familieberichten geldt een tanef van / 0.96 per mm. Voor brieven onder nr wordt / 3.- berekend. Exclusief 6% BTW. De tekst dient één dag voor plaatsing uiterlijk om 15.30 uur in ons bezit te zijn. Voor de krant van zaterdag: vrijdag uiferliik om 12.00 uur. ' Nota zenden aan: I Adres: I Postcode: I Woonplaats: Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan REFORMATORISCH DAGBLAD ANTWOORDNUMMER 92 7300 VB APELDOORN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.