+ Meer informatie

EEN STEM VOOR DE TOEKOMST

3 minuten leestijd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Toekomst? De jeugd gebruikt teveel alkohol, al op heel jonge leeftijd. Drugs maken onder de jeugd steeds meer slachtoffers. Vernielzucht, agressie en diefstal nemen onrustbarend toe, vooral onder jongeren. En de jongens en meisjes die niet meer bij hun ouders willen wonen, kraken woonruimte voor zichzelf. De jeugd komt in opstand tegen de rechtsorde. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst?

Er bestaat duidelijk verband tussen de aard van het gezinsleven en het al dan niet losslaan van jorlgé mensen. Als huwelijken kapot gaan, verliezen kinderen hun houvast. Daarom is het onjuist alleen de jeugd opstand of vlucht in alkohol en drugs te verwijten. Want wat hebben ouders gedaan om hun kinderen op te voeden naar zelfstandigheid en mondigheid? Het zal u welgaan... Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het zal ons wèl gaan, het zal ook de jeugd wèl gaan, als we bereid zijn te gehoorzamen aan de geboden van God. Ook in het huwelijk en gezin. Die overheid moet ons daarin voorgaan. Hoe die taak van de overheid concreet gestalte moet krijgen, staat in het verkiezingsprogramma van het GPV: "Opdat het u welga..,". Daarin vindt u onder andere;

Het huwelijk is een blijvende eenheid in de samenleving; bij wetgeving en bestuur moet dat uitgangspunt zijn.

Samenlevingsvormen waarbij het huwelijk genegeerd wordt mogen geen wettelijke erkenning krijgen; maar ongehuwden mogen niet achter worden gesteld bij gehuwden. - Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen; emancipatie van de gehuwde vrouw mag dan ook niet tot stand komen ten koste van die verantwoordelijkheid.' • Het gezin moet als eenheid gezien worden als het gaat om belasting en sociale uitkeringen. - Er moet een veel betere hulpverlening komen voor aanstaande moeders die door hun zwangerschap in problemen komen. Oplossingen van die problemen moeten de geboorte van het kind niet in de weg. staan. - Hulpverleners mogen minderjarigen niet aan het ouderlijk gezag onttrekken. • Jeugdwerk moet een ondersteuning zijn van de taak van de ouders; die funktie moet een criterium zijn voor subsidiëring. - De overheid mag niet meewerken of steun geven aan propaganda voor geboortebeperking. - Het woningbouwbeleid moet rekening houden met de wensen van jongeren over hun huisvesting.

Als u ook vindt dat dergelijke punten in de Nederlandse politiek een rol moet spelen kunt u op 26 mei het beste GPV stemmen. GPV stemmen is verantwoord kiezen. GPV stemmen is bouwen aan Nederland, waarin de jeugd toekomst heeft; een toekomst waarin het ons wèl gaat. GJ. Schutte Lijstaanvoerder GPV

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.