+ Meer informatie

HINDERWET

2 minuten leestijd

Hoek Papendrecht:

Geen bloemen. Onze man, vader en opa is opgebaard in de rouwkamer bij de Algemene Begraafplaats aan de Admiraal de Buyterweg, alwaar gelegenheid tot condoleren donderdagavond van 7.00-7.45 uur en na de begrafenis. De teraardebestelling is bepaald D.V. op a.s. vrijdag, na de rouwdienst, welke om 1.30 uur in de aula zal aanvangen. Degene, die hierbij aanwezig wil zijn wordt verzocht om 1,15 uur aldaar te komen. Heden nam de Heere na een kortstondige ziekte uit ons midden weg, mijn lieve en zorgzame man, zoon, broer, zwager en oom Op de afdeling algemene zaken van het stadhuis (balie 6) Uggen tot 4 september 1981 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede buiten de werkuren na telefonische afspraak, van maandag tot en met donderdag, ter inzage de aan de heer G. W. J. ter Keurs, Oosterhofweg 125, alhier, voor het xütbreiden van een varkensfokbedrijf met propaan-installatie aan de Oosteirhofweg 125, alhier, én aan de direktie van Nijenhuis handelsonderneming b.v.. Jutestraat 25, alhier, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor kaasopslag, annex verwerking van elders geslacht pluimvee aan de Spinnerstr. 24, alhier, onder voorwaarden verleende vergunningen iilgevolge de Hinderwet. Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen milieu-hygiëne staat tot 4 september 1981 beroep open bij de Kroon voor: a. de aanvrager(s); b. de betrokken adviseurs; c. degenen, die destijds schriftelijk of mondeling be

zwaren hebben ingebracht: d. enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest destijds bezwaren in te brengen binnen de daarvoor gestelde termijn.' De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikkingen dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden gericht aan'Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur. Binnenhof 1,2513 AA's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat | verzoek is beslist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.