+ Meer informatie

TER OVERWEGING

6 minuten leestijd

ds. P. Schelling, Handboek 2001 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Priont Media BV, Bedum 2001.480 blz. f 19,50.

De Geref. Kerken (vrijg.) presenteerden hun jaarboek; mooi vroeg in het jaar. Veel bladzijden voor een onwaarschijnlijk lage prijs. De croniqueur — die nu meer tijd had zich te oriënteren dan vorig jaar — zorgde voor een lijvig jaaroverzicht, dat — zo schrijft hij zelf ook aan het eind ervan — inhoudelijk nog breder had gekund. Kennisnemend van dit overzicht blijkt dat er veel zaken zijn die zowel deze kerken als de onze bezig houden: de moeite om de geografische grenzen te bewaken, de moeite om binnen de geordende liturgische kaders te blijven en om overigens volgens de gemeenschappelijk overeengekomen kerkelijke orde te leven, de moeiten rond predikanten en hun verhouding tot kerkenraden, de moeite om wervende kerk van Christus te zijn (want weliswaar groeien de GKV nog enigszins, maar dat is slechts te danken aan een groot geboortetal). Zo kunnen we elkaar als kerken van gereformeerd belijden zeer van dienst zijn, en terecht worden de pogingen in 2000 daartoe uitgebreid door de auteur genoemd en geroemd. Opvallend vond ik nog de organisatorische wendbaarheid en groei in het kerkelijk leven: er is voortdurend sprake van splitsing en samenvoeging van plaatselijke gemeenten, van aanpassing van classicale grenzen of uitbreiding van classicale ressorten, er worden relatief veel kerkgebouwen gerenoveerd of gebouwd, kortom het geheel maakt een levendige, flexibele indruk. Voortdurend wordt daarbij in het overzicht terecht de ‘link’ gelegd naar noodzakelijk gééstelijk leven. Nog één cijfer: het aantal predikantsplaatsen steeg in twee jaar (het vorig jaaroverzicht kon maar zeer fragmentarisch zijn) van 334 naar 354, een vermeerdering van 20 dus! Ik vond bij verschillende zetfout-jes één heel aardige: de uitgever vermeldt in zijn voorwoord dat het statistisch overzicht is bijgewerkt tot 1 oktober 2001. We wisten al dat onze vrijg. broeders vergeleken bij ons altijd wat voorop lopen…!

C.H Spurgeon, Een goed begin. Serie Jongerenperspectief (voor jongeren van 16–21 jaar). Uitg. Groen, Heerenveen 2000. 153 blz. f 27,50.

De hierboven genoemde serie heeft tot nu toe deeltjes uitgebracht waarin predikanten en pedagogen van vandaag aan het woord komen. Voor dit deeltje heeft men gekozen voor een vertaling van een 102 jaar oud werk van de ‘prins der predikers’. Dat is natuurlijk principieel betrouwbare kost, maar ik weet toch niet of het wel zo’n goed idee geweest is. Bij sommige onderwerpen (bijv. over de principes van de ouders en het volgen daarvan) kun je duidelijk merken dat Spurgeon nog niet wist van de ontsporing van een aantal ouders, waar wij vandaag — helaas — wél weet van hebben. Nog moeilijker vind ik het dat de bijbel in een aantal hoofdstukken zo weinig echt aan het woord komt. Niet dat het aan bijbelse gedachten ontbreekt (zeker niet!), maar soms gaat een hoofdstuk voorbij zonder één concrete tekst. En als bijbelteksten al genoemd worden, is dat meestal zonder verwijzing naar die tekst zelf. Wat mij betreft is dit een eenmalig experiment.

dr. L. Floor, De gaven van de Geest in bijbels-theologisch perspectief. Uitg. Groen, Heerenveen 1999. 116 blz. f 24,95.

Het werk van de Heilige Geest heeft prof. dr. L. Floor al vaker gebracht tot publicatie. Zijn jongste pennenvrucht boort een gebied aan dat door de opkomst en invloed van de charismatische beweging volop in de belangstelling staat. Aan de orde komen de gaven van de Geest — ook in onderscheid tot de vrucht van de Geest -, verschil tussen gave en ambt, herkenbaarheid van gaven in de gemeente. Aparte aandacht is er o.a. voor de tongentaai, de gaven van de genezing (dat hoofdstuk, vijf blz. lang, vond ik wel erg beperkt) en die van de profetie. De auteur gaat uiterst precies te werk onder het licht van een open bijbel. Alles moet dienen voor het principe: ‘Doel van de gaven is de opbouw van de gemeente’ (blz. 27). Gesprekskringen die de ‘diepte in willen steken’ kunnen een seizoen vooruit!

dr. W.H. Velema e.a., Samen in liefde. Over gezinsvorming en seksualiteit. Deel 2 in de serie Huwelijksleven. Uitg. Groen, Heerenveen 2000. 132 blz. f 24,95.

Na een eerste deeltje, dat handelde over communicatie in het huwelijk, gaat het in deel 2 over liefde, seksualiteit en gezinsvorming. Dr. Velema (op blz. 129 ten onrechte aangeduid als emeritus hoogleraar aan de ‘Christelijk Gereformeerde Hogeschool te Apeldoorn’) schetst het huwelijk in bijbels licht, drs. P.M. Wagenaar gaat in op de seksualiteit in de huwelijksrelatie, daarna komt dr. Velema weer aan het woord in een bijdrage over gezinsvorming in bijbels licht. In dit hoofdstuk wordt een bijbelse basis gelegd voor het op verantwoorde wijze omgaan met deze zaak, als een zaak van ‘hoofd en hart’. De daarop volgende hoofdstukken over vruchtbaarheid, NFP in de praktijk (de informatie daarover is zó overvloedig dat zij grenst aan reclame) en verantwoorde methodes voltooien het boek. Veel van het gebodene vindt men ook wel in andere boeken of artikelen inhoudelijk terug.

C. Blenk, Kerk- en wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw. Uitg. Groen Heerenveen 2000. 280 blz. f 59,95.

In 1988 verscheen een eerste druk van dit boek, dat is ontstaan uit door de auteur gegeven cursussen kerkgeschiedenis, o.a. aan de Theologische Hogeschool in Ede. Nu verschijnt bij Groen een tweede — bewerkte en aangevulde — druk. Drs Blenk is de aangewezen man om een dergelijk boek te schrijven. Voordat hij theologie studeerde en predikant werd, heeft hij eerst geschiedenis gestudeerd en op een middelbare school les gegeven.

De opzet van dit boek is dat de gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis van de vorige eeuw in gewone letter worden weergegeven, terwijl de kerkgeschiedenis cursief gedrukt erdoorheen geweven is. Het is een gelukkige greep het zó te doen. Daarmee wordt recht gedaan aan de wijze, waarop God vaak verborgen zijn weg gaat, door het handelen van mensen heen. Dat geldt óók, en niet minder, van de 20ste eeuw, waarin de ontkerkelijking in Europa zich doorzet. Maar Europa is de hele wereld niet, en drs Blenk laat er ook iets van zien wat in de vorige eeuw in Turkije (de volkerenmoord op de Armeniërs), op het gebied van de zending en in en met Israël is gebeurd.

De auteur loopt zijn lezers niet voortdurend met zijn beoordelingen voor de voeten, al laat hij terdege voelen, dat hij geen neutrale waarnemer is. De stijl is bij tijden wat telegram-achtig, ongetwijfeld om ruimte te sparen. Gelukkig is het niet hinderlijk; het boek laat zich goed lezen, en de lezer krijgt een fraai overzicht van de kerk en wereldgeschiedenis van de 20ste eeuw voorgeschoteld! De uitvoering is, zoals bij Groen gebruikelijk, fraai verzorgd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.