+ Meer informatie

Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker van het land van Altena

4 minuten leestijd

5.

Echter heeft toch de Heere de prediking van Zijn Woord gebruikt. Het Land van Heusden en Altena is op een bijzondere wijze in aanraking gekomen met de bediening van de boodschap van vrije genade. En Gezelle Meerburg heeft daarvan ook mede de vruchten ondervonden.

Van Rhee verdwijnt dus reeds spoedig uit deze streek. Scholte gaat in 1835 naar Gorkum, al blijft hij in Doeveren preken. In 1837 voert zijn weg echter naar Utrecht en ondanks zijn invloed in dit gedeelte, kan hij toch niet meer zoveel aandacht besteden aan het Land van Heusden en Altena. Maar Gezelle Meerburg blijft in deze streek. En ik geloof niet, dat het teveel gezegd is, dat deze „vader der Scheiding” de meeste invloed daar gehad heeft. Zijn nagedachtenis is daar tot zegen geworden. Ook hij had gebreken. Maar de geur der waarachtige vreze Gods heeft zich verspreid uit zijn leven en arbeid.

Als een trouwe herder heeft hij in deze streek gearbeid. De grote verbondenheid aan eigen gemeente en omgeving treft bij het kennisnemen van zijn leven. We hebben het reeds vermeld: al de jaren van zijn ambtelijke bediening is hij in Almkerk en omgeving gebleven.

Hij trachtte ook zijn arbeid te beperken binnen eigen gemeente en streek. Hij sprak wel in verschillende plaatsen in Noord-Brabant en ook in Gelderland en Zuid-Holland; vooral in de eerste tijd na de Scheiding heeft hij met zegen temidden van veel strijd en vervolging op meerdere plaatsen gesproken en gemeenten gesticht. En toch vinden we telkens terug de neiging om niet te ver buiten zijn eigen gemeente te gaan.

Ongetwijfeld heeft dit ook andere oorzaken gehad. Eén ervan is in de jaren na 1837 de grote verdeeldheid in de kerken der Afscheiding. Hij schrijft later zelf, hoe die verscheurdheid, gepaard met onverloochendheid en geesteloosheid hem benauwt: „En dit maakte het mij vaak bang, en heeft mij in de afgelopen zomer het soms zeer bang gemaakt, ja dat ik liever van alles slechts een aanschouwer wilde zijn en afgezonderd van de mensen wilde leven, zodat ik mij lange tijd onttrokken heb aan alle werkzaamheden buiten de provincie Nrd-Brabant….” Moeilijk kon hij de strijd verdragen, die zo weinig vaak om de waarheid ging, en had daarom de drang om zich terug te trekken.

Niettemin moet hij ook persoonlijk zich zeer verbonden gevoeld hebben aan de gemeente van Almkerk. Door de strijd van de jaren rondom de Afscheiding heen is die band zeker sterker geworden. Veel beroepen van andere gemeenten konden hem niet bewegen het land van Altena te verlaten. Zelfs niet de benoeming tot docent aan de op te richten Theologische School. Hij wist zich van Gods wege geroepen om daar te arbeiden en werd van deze roeping niet losgemaakt.

De prediker, die op de kansel zich zo diep bewust was van de verantwoordelijkheid wat betreft de hem toebetrouwde zielen, was dit ook onder de kansel. In diepe ernst maar ook met grote wijsheid in de geestelijke zaken heeft hij zijn herderlijke arbeid betracht. Gezelle Meerburg was niet gemaakt en overgeestelijk, zodat hij bv. geen oog had voor de schoonheid van de natuur. Integendeel, het blijkt uit zijn preken, dat hij oog had voor de majesteit en heerlijkheid van de Schepper, zoals deze geopenbaard worden bv. in het ontwaken van de natuur. Ook gaat hij daarin niet voorbij aan de zorgen van het dagelijks leven bij zijn gemeenteleden. Meer dan één keer haalt hij van één en ander iets aan, maar dan toch altijd om tot een ernstige toepassing te komen op het Woord dat hij spreekt.

Maar wel was hij ernstig en steeds bedacht op de geestelijke dingen. Hij voelde zich vooral thuis in de gezelschappen van Gods kinderen. Hij vraagt niet voor niets in de catechismuspreek over Zondag 21, de laatste twee vragen en antwoorden: „Is Zijn volk uw volk? Verstaat ge hen, wanneer zij spreken over de verborgen omgang met hun God, over de uitlatingen van de Heilige Geest aan hun zielen?”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.