+ Meer informatie

IN MEMORIAM BR. K. GELEYNSE

3 minuten leestijd

Het nog plotselinge overlijden van br. K. Geleynse, in de ouderdom van 73 jaar, heeft velen in de kerken, onder wie ook talrijke ambtsdragers, getroffen. Hij diende de kerken van Den Haag-Centrum en Wildervank, later Wildervank- Veendam, vele jaren als ouderling. Vanuit de kerkeraad werd hij naar meerdere vergaderingen als classis en van daaruit ook naar P.S. en G.S., meer dan eens afgevaardigd.

Op kerkelijke bijeenkomsten van meer algemene aard ontbrak hij zelden.

Van het Comité is hij sinds 30 juli 1947 lid geweest, van 2 februari 1956 tot 27 oktober 1973 heeft hij als voorzitter gefungeerd. Zijn pittige openingstoespraken zijn in de mededelingen van de Conferenties, en later in de conferentienummers van Ambtelijk Contact te vinden. Hij wilde daarmee leiding geven aan denken en doen van ambtsdragers. De noodzaak van zulke leiding drong hem tot de poging om Diaconaal Contact, dat op 1 november 1950 voor het eerst uitkwam, om te zetten in Ambtelijk Contact, dat in november/december 1961 voor het eerst verscheen.

Hij is van het begin af voorzitter van de redactieraad geweest. Twaalf dagen voor zijn overlijden presideerde hij nog een vergadering, waarvan de toen aanwezigen, hoezeer hij ook een verouderende en vermoeide indruk maakte, niet konden vermoeden dat het hun laatste contact met hem op aarde zou zijn.

Br. Geleynse heeft zich met liefde en alle kracht voor dit werk gegeven. Het was hem een vreugde, ook bij het ouder worden en het verliezen van bepaalde taken, aan Ambtelijk Contact te kunnen blijven meewerken. Hij sprak met enthousiasme over de reacties van dankbaarheid en waardering, die hij op zijn vele reizen door het land opving. Ze waren voor hem en door hem voor ons allen een stimulans.

Wij danken God voor dit alles wat Hij ons in deze trouwe, eenvoudige en tegelijk begaafde broeder heeft geschonken. Zijn scherpe blik, zijn kritisch woord en zijn zorg over de voortgang van ons kerkelijk leven kwamen voort uit liefde tot de Koning der kerk en tot de zaak van Jezus Christus op aarde, een zaak die hij in kerk en maatschappij heeft gediend.

Door genade wist hij zich geborgen in Christus bij God. Zo mogen wij ook aan hem terugdenken, nu hij tot hoger heerlijkheid werd geroepen. Van het onze blijft niets over. Alleen wat ’t God behaagt door ons te doen houdt stand. Dat is beschamend en bevrijdend. Het werk van ambtsdragers wordt getoetst aan de hoogste norm. Met het noemen van die norm willen we dit in memoriam besluiten. Het is een tekst waarover br. Geleynse kort voor zijn sterven mediteerde bij de avondsluiting in een bejaardencentrum. Over deze tekst sprak ds. Vrijhof bij zijn begrafenis. Het is een tekst die steeds meer zijn leven ging beheersen:

Hem die op de troon zit en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid in alle eeuwigheden (Openbaring 5 : 13).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.