+ Meer informatie

DE AWBZ ALS VOORLOPER VAN DE BASISVERZEKERING

2 minuten leestijd

kenfonds zal u over de exacte bedragen van de nominale premies, alsmede over de manier van betalen, nader berichten.

Eigen risico in de A WBZ
nemen. Tegen het nemen van een bepaald bedrag aan eigen risico staat dan een verlaging van de nominale premie. Dat eigen risico kunt u nemen voor het gehele ziekenfonds is overigens niet verplicht om u de mogeinformeren. De A WBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) dekt nu bijzondere ziektekosten als zwakzinnigenzorg en ziekenhuisopnames van langer dan een jaar, maar ook meer "alledaagse" zaken als verpleeghuiszorg en kruiswerk. Elke ingezetene van Nederland is hiervoor automatisch verzekerd, naast zijn ziekenfondsverzekering of particuliere verzekering, ledereen met een salaris, uitkering of pensioen betaalt AWBZ-premie via de belasting (de zogenoemde loonheffing). Geleidelijk aan zullen steeds meer voorzieningen worden overgeheveld uit het ziekenfondspakket en uit de particuliere verzekering naar de AWBZ, die wordt verbreed en omgebouwd tot basisverzekering. Het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekeringen zal in 1995 zijn nieuwe vorm hebben gekregen. Welke stappen er per 1 januari 1992 worden gezet, leest u hiernaast. Vanaf 1/1/92 gaat iedereen naast de inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ een vast bedrag betalen: de nominale premie. Voor elk kind tot 18 jaar betaalt u een derde deel van die premie. Uw particuliere vermanier van betalen, nader berichten.

Eigen risico in de A WBZ
Als particulier verzekerde kent u het verschijnsel eigen nale premie tegenover staat. Dat eigen risico kunt u nemen voor het gehele AWBZ-pakket of voor aparte

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.