+ Meer informatie

Boek over gnostiek voor prof. Quispel

2 minuten leestijd

UTRECHT — „Studies in gnosticism and hellenistic religions" is de titel van het boek dat prof. R. van den Broek vrijdagmiddag prof. dr. G. Quispel aanbood ter gelegenheid van diens vijfenzestigste verjaardag. Dat gebeurde in de aula van de Rijksuniversiteit te Utrecht aan het Domplein. De omvangrijke dure uitgave bevat bijdragen van oud-leerlingen en vakgenoten van Quispel. Er werkten Nederlanders, Fransen, Amerikanen, Duitsers, Italianen, een Schot, Noor, Israëli en Roemeen aan mee.

Prof. dr. O. J. de Jong typeerde prof. Quispel als een „expressionist op theologisch historisch terrein". Hij bracht vaak een bepaalde vondst naar voren waarbij de andere gegevens desnoods vereenvoudigd werden om datgene wat hij als waarheid ontdekte, te benadrukken.

Expressionist
Een expressionist in schilderkunst of literatuur is nooit zonder tegenstand geweest. Tiberius zei eens: laat ze mij maar haten, als ze mijn wil maar doen. Quispel heeft zo scherp nooit gesproken, maar ondanks weerstanden gaat hij door met publiceren, aldus De Jong. Een expressionist wil zijn emoties overdragen naar de ander. Het zou oneerlijk zijn tegenover zichzelf als hij zich inhield. Quispel moet daarom blijven zoals hij is, aldus De Jong die hem nog jaren van werkkracht, geestdrift en wetenschappelijke weerklank toewenste.

Namens de studenten sprak Paul Simons. Hij wenste prof. Quispel een goede voortzetting van zijn hoogleraarschap toe. En Simons haalde in verband met structurele hervormingen in de universiteitswereld een eigen woord Van de jubilaris aan: „Ik zit hier en ze krijgen me nog lang niet weg".

Romanticus
Prof. Van den Broek noemde Quispel een romanticus die vooral belangstelling heeft voor stromingen meer gekenmerkt door de nadruk op intuïtie en gevoel dan op de ratio en meer op het symbool dan op de haarscherpe definitie. Dat beantwoordt nu eenmaal aan Quispels innerlijke gesteldheid.

Sinds zijn proefschrift is Quispel in de ban van de gnostiek gebleven, aldus Van den Broek. En over zijn stelling dat de wortel van de gnostiek in het Jodendom ligt kan hij met recht en reden zeggen: ik ben wel weersproken maar men heeft hij niet weerlegd. Hij formuleert zijn thesen graag uitdagend en bewust eenzijdig om zo uit de botsing der ideeën de waarheid te voorschijn te brengen, aldus Van den Broek.

In zijn dankwoord begon de jubilaris te zeggen dat God hem de kans gegeven had zijn roeping te volgen. Quispel bewees verder verwantschap tussen prof. De Jong, Van Rhijn en Van Itterzon en haalde persoonlijke herinneringen op aan zijn promotor Wagenvoort, Geyl en Van Ruler.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.