+ Meer informatie

Oppositie Z-Afril(a gaat rijen sluiten

RODELKO B.V. bellen Hervormingspartij kleurt programma

2 minuten leestijd

JOHANNESBURG — Leiders van,de drie blanke oppositiepartijen in ZuidAfrika zijn akkoord gegaan met het rapport van een commissie die de mogelijkheden heeft onderzocht voor samenwerking van de bestaande partijen in een nieuwe oppositiepartij.

De commissie, onder voorzitterschap van Kowie Marais, vroeger parlementslid van Vorsters Nasioftale Partij, heeft veertien beginselen voor dè nieüwé partij opgesteld. De nieuwe oppositie zou moeten ontstaan uit de huidige, nogal behoudende Verenigde Partij (de grootste oppositiepartij in het parlement), de progressieve Hervormingspartij die zich steeds tegen de apartheid heeft gekeerd en de Democratische Partij, een afsplitsing van de Nasionale Partij, die niet in het parlement is vertegenwoordigd.

In de beginselen staat onder meer: Alle Zuidafrikaanse burgers zullen dezelfde politieke rechten genieten, elk systeem dat leidt tot een raciale overheersing zal afgewezen worden. aanvaardt het program dat bepaalde streken aangewezen zullen worden voor de economische en politieke ontplooiing van „bepaalde groepen uit de bevolking", en het recht op zelfbeschiking. Deze passage verwijst kennelijk naar het Bantoestanbeleid van de regering-Vorster. Maar niemand zal gedwongen worden het staatsburgerschap aan te nemen van een ander gebied dan waar hij woont, zo zegt het program. Voorts spreekt het program zich uit tegen het communisme en voor vreedzame betrekkingen met andere landen in zuidelijk Afrika.

Vaofwaarde

Als dit het program wordt van de nagestreefde Verenigde Oppositiepartij zal die oppositie op belangrijke punten vierkant tegenover de regering-Vorster komen te staan. De huidige regering wijst politieke rechten en Zuidafrikaans staatsburgerschap voor alle inwoners met kracht van de hand, en verplicht de Afrikanen de nationaliteit van de hun toegewezen Bantoestan aan te nemen.

Het program gaat heel wat verder dan de standpunten die tot dusver door de Verenigde Partij zijn vertolkt, en draagt eerder het stempel van de progressieve Hervormingspartij. De leiders van deze laatste partij staan overigens op het standpunt dat zij alleen willen meewerken aan een hergroepering van de oppositie als blijkt dat dit gemeenschappelijk ontwerp-program ook aanvaardbaar is voor de niet-blanke bevolkingsgroepen. Daarover zal men nu Afrikaanse leiders als chief Gatsja Buthelezi van Zoeloeland, en leiders van kleurlingen en Indiërs gaan polsen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.