+ Meer informatie

Watergate beïnvloedde VS-Sovjet-overleg

2 minuten leestijd

WASHINGTON — De Amerikaanse minister van Defensie, James Schlesii^er, heeft ^nsdag gezegd dat de Sowjet-Ieiders in hun diplomatieke overleg met de VS de zaak vraren gaan traineren in afwachting van hoe en of president Nixon het Watergate-schandeel politiek zou overleven.

Minister Schlesüiger sprak over het overleg aangaande de gezamenlijke terugtrek'king van de troepen uit Europa. Tot de afgelopen lente was de toon van dït gesprek uitstekend geweest, maar bij het erger worden van Nixons Watergate-problemen ietwat verkoeld. Het gesprek zal in september worden hervat.

Schlesinger, die sprak tot de senaatscommissie voor de strijdkrachtenr beantwoordde de vraag of de Sowjet-Unie de grootte harer strijdkrachten langs de Chinese grens had ingekrompen, met „neen". Langs die grens staan thans 43 Sowjet-divisies die samen 700.000 man sterk zijn en dit aantal blijft groeien aldus de minister.

REACTIES

Door regeringen van West- en Oost-Europese landen is dat gedeelte uit de toespraak van president Gerald Ford van maandagavond waarin hij zich bezighield met het buitenlandse beleid van Amerika, goed hoewel omzichtig ontvangen.

In hun reacties werd de nadruk gelegd op de verzekering van de president dat het huidi'ge Amerikaanse buitenlandse beleid zou worden voortgezet, maar de meeste regeringen hebben duidelijk een slag om de arm gehouden, zo van: afwachten en zien wat er terechtkomt van Fords beleid naarmate zich dat ontwiickelt. Door een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken is dinsdag gezegd: „Wij juichen de verzekerüigen (van president Ford) over de voortzetting van het Amerikaanse buitenlandse beleid toe". Door functionarissen van de NAVO te Brussel is ook op een dergelijke wijze gereageerd.

In Bonn zei een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken tevreden te zijn over de verzekeringen van Ford jegens de samenwerking tussen Amerika en Europa en „de bereidheid van de Verenigde Staten om zijn verplichtingen in de wereld na te komen".

En in Moskou is door Tass, dat Spreekt namens het Kremlin, vooral gewezen op de belofte van de president het beleid van Nixon ten aanzien van de Sowjet-Unie te bestendigen.

„Het optreden van president Ford heeft een gunstige indruk gemaakt". Dit heeft premier Den Uyl dinsdag gezegd tijdens de avondonderbreking van de wekelijkse vergadering van de ministerraad. Deze raad sprak over het aftreden van Nixon en het optreden van de nieuwe Amerikaanse president. De indruk ' ontstond niet alleen door de vrijze, waarop Ford zijn ambt aanvaardd, maar ook door de maandag ghouden rede. „Daaruit bleken oprechtheid en direktheid", aldus drs. Den Uyl. Hij zei zich wel wat voor te stellen van het voorgenomen beztiek aan West-Europa van president Ford.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.