+ Meer informatie

Experiment Hilversum met milieuplannen

Dit jaar een proefproject

2 minuten leestijd

HILVERSUM — Hilversum is een van de twee Noordhollandse gemeenten die met steun van het Rijk kunnen meewerken aan een experiment met het opzetten van een milieu-uitvoeringsplan (MUP).

Het MUP dient als vervolg op het hinderwet-uitvoeringsprogramma (HUP). Dit plan structureerde de gemeentelijke plannen op het gebied van de hinderwet en was voldoende breed opgezet om als basis te dienen voor het nieuwe experiment. In de beleidsbegroting voor 1986 gaf het college van B en W al aan, het zinvol te vinden het HUP uit te breiden tot andere milieuwetten en -verordeningen. Kern van het programma zijn de Wet geluidhinder, de hinderwet, de Wet chemische afvalstoffen, de lozings- en de afvalstoffenverordening. •fr J

Het MUP moet vier jaar bestrijken en begint met een proefproject in september waarvoor 25.000 gulden nodig is. De dienst algemene zaken motiveert het college tot deelname aan het experiment. Voorwaarde is wel, dat het ministerie van VROM een voorschot verleent. Voor het jaar 1986 heeft de gemeente Hilversum namelijk geen financiële middelen ter beschikking, terwijl het projectplan de eerste fase is van het opstellen van het MUP en dient als basis voor subsidieverlening van rijkswege.

Steun van het Rijk zal worden verleend als Hilversum in de helft van de kosten bijdraagt, dat wil zeggen maximaal 100.000 gulden. Tot definitieve deelname wordt besloten als de gemeenteraad het investeringsprogramma 1987 heeft vastgesteld, waarin dit bedrag is opgenomen, eii het ministerie van VROM besluit tot een subsidie (tot maximaal 80 procent) van het proefproject.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.