+ Meer informatie

Amerikaanse troepen wachten nog loopgraven met brandende olie

Kracht en zwakte van Iraakse grondtroepen en hun strategie

9 minuten leestijd

APELDOORN - Nu de oorlog in de Golf in volle hevigheid is losgebarsten, is kennis van de kracht en zwakte van de Iraakse tegenstander een belangrijke zaak. Hieronder een beknopt overzicht, samengesteld aan de hand van een BBC-radio-uitzending die gisteravond te beluisteren viel. De bevrijding van Koeweit belooft nog een riskant karwei te worden. De Amerikaanse troepen wachten loopgraven vol met olie, die in een klap het front in een geweldige vuurzee zullen veranderen.

Vanwege het geallieerde overwicht in de lucht zijn de Iraakse grondtroepen in Koeweit bijzonder kwetsbaar voor luchtaanvallen. Voorlopig stellen de Irakezen echter al hun vertrouwen in allerlei verdedigingstechnieken die ze hebben ontwikkeld tijdens de acht jaar durende oorlog tegen Iran.

Zo'n 14 Iraakse divisies -ze bestaan voornamelijk uit dienstplichtige soldaten— hebben zich ingegraven langs de Koeweits-Iraakse grens met Saoedi-Arabië. Achter hen bevinden zich gewapende divisies, die als reserve worden achtergehouden, en nog verder terug liggen de elitetroepen van de Republikeinse Garde. Hoe lang zullen die eerste divisies een geallieerde aanval door grondtroepen kunnen weerstaan?

Dr. Paul Rogers, hoofd vredesvraagstukken van de Universiteit van Bradford, gisteravond voor de BBC: „Ze zullen een aanval vertragen, niet kunnen stoppen. AVel zijn er uiterst lastige aarden wallen opgeworpen en mijnenvelden aangelegd die de Irakezen een uitstekende verdediging bieden. Verder hebben ze hun tanks goed ingegraven, en zal het dus lastig zijn om die eruit te krijgen en vervolgens uit te schakelen.

Achter deze linie bevindt zich zware artillerie. Op het moment dat de geallieerde troepen een weg proberen te banen door deze eerste versterkingen, staan ze bloot aan zwaar artillerievuur en aan antitankraketten van de Iraakse verdedigers in de tweede linie".

„Sinds kort zijn er verontrustende berichten dat Irak ondergrondse olievelden via haastig aangelegde pijpleidingen heeft verbonden met gegraven grachten langs de grens met Koeweit. Zodra de geallieerde troepen oprukken, zal een onophoudelijke stroom olie die door de grachten loopt, het front in een gigantische vuurzee veranderen. Als deze berichten waar zijn —en waarom niet, ze komen uit betrouwbare Amerikaanse bron— dan is daarmee een zeer verontrustende aanvulling van de Iraakse verdedigingskracht gecreëerd".

Zwakke plekken

Er zijn ook wel zwakke plekken in de Iraakse verdediging van Koeweit aan te wijzen. Dr. Anthony Codesmen, hoogleraar Nationale Veiligheid in Washington, wijst op een paar zwakke punten in de Iraakse verdediging: „De Irakezen hebben een immens groot aantal troepen langs de grens liggen. Het probleem daarvan is dat daarmee weliswaar een dichte verdediging is gecreëerd, maar zodra die wordt doorbroken, zijn deze troepen, die voornamelijk uit infanterie bestaan, nauwelijks meer te verplaatsen om het verloren terrein terug te winnen. Doen ze dat wèl, dan zijn ze schietschijf voor geallieerde luchtaanvallen door bij voorbeeld gevechtshelikopters. De Irakezen met hun statische verdedigingen zijn niet in staat om een cohesieve defensie te handhaven, laat staan te herstellen".

„Vindt een geallieerde doorbraak over land plaats, of omzeilen die de verdedigingslinies door een manoeuvre over Iraakse grondgebied (in het noordwesten, AJ), dan zal Saddam zijn tankdivisies er op af moeten sturen. Daarmee is een ander type oorlog begonnen".

Hoe sterk is Saddam in een (mobiele) tankoorlog? Maarschalk Sir Michael Armitage, vroeger hoofd van de British Defence Intelligence: „Saddam heeft ongeveer 1500 T-62 tanks en zo'n 1000 T-72 tanks. De laatste zijn zeer goed, de T-62 is stukken minder. De rest bestaat uit door de jaren heen bijeengeraapt spul. Wat we goed in de gaten moeten houden wat betreft Saddams luchtmacht en zijn Sowjettanks is dat de Sowjets hem wel uitstekend materieel hebben geleverd, maar wat de Sowjets hem niet leverden was de erbij horende technologie voor elektronische oorlogvoering. De Sowjets waren destijds namelijk bang dat een deel van hun modernste technoigie in handen zou vallen van westerse staten".

„Kortom, de Iraki's bezitten wel uitstekend materieel voor een frontoorlog maar veel van hun ïlektronica is een generatie ouder dan die van de Geallieerden en dat ivordt een cruciaal voordeel voor het Westen als het tot zo'n uitermate mobiele tankoorlog komt".

Geheel nieuw

Er zijn nog andere redenen waarom Saddam zal, proberen een tankoorlog te voorkomen. Generaal Edward Thursten was lector aan de universiteit van Bagdad en was correspondent tijdens de oorlog tussen Iran en Irak. „Het geschut werd toen voornamelijk vanuit een vaste positie gebruikt en om de vuurkracht te vergroten werden soms zestig tanks in één rij naast elkaar geplaatst. Een grote mobiele oorlogvoering is geheel nieuw voor hen".

De Golfoorlog tegen Iran heeft de Irakezen wel veel ervaring opgeleverd, en dat is tegenover de onervarenheid van de geallieerde troepen een duidelijke pré. Hun vaardigheid in het snel en efficiënt opbouwen van verdedigingen bij voorbeeld. Verder hebben ze reputatie opgebouwd in het gebruik van massale artillerie en in het opbouwen van een goede logistiek, waarmee hun troepen goed werden bevoorraad. Hetzelfde geldt voor het gebruik van raketten".

Het gebruik van die raketten is een, de kwaliteit is iets anders. Een belangrijk projectiel is de door Moskou geleverde Scud (Scud-B), met een bereik van 200 km, maar een aantal van dit type is 'veredeld' voor grotere afstanden (Al Hoessein-raket), tot maximaal 900 kilometers, waarmee doelen in Israël en Saoedi-Arabië in bereik komen".

Een Londense specialist is van mening dat de dreiging van deze raketten wel eens sterk overschat kunnen worden: „De factor die dit soort raketten zo aantrekkelijk maakt voor landen als Irak is dat het hen verzekert van een gegarandeerde "doordringings-capaciteit": dat wil zeggen dat, als ze eenmaal afgevuurd zijn, het bijzonder moeilijk is om ze neer te halen. Maar de raketten die Irak momenteel bezit, hebben een zwakke nauwkeurigheid, de koppen hebben slechts een geringe explosieve massa (payload) en: ze hebben er niet zo veel van".

De vrees is dat deze raketten de dragers zullen zijn van chemische wapens waardoor hun vernietigingskracht sterk toeneemt. „Nee", zeggen specialisten, „als dragers van chemische ladingen zullen deze raketten slechts een afschrikkend effect hebben, als gevechtswapens op 'het slagveld' zijn ze ongeschikt. Daarvoor zijn granaten met een chemische lading, afgevuurd door artillerie, meer geschikt".

Voorbereid

De gegevens die de specialisten daarover hebben, zijn afkomstig uit de Golfoorlog tussen Iran en Irak, waarin Saddam onder meer mosterdgas en zenuwgas gebruikte. „Er waren toen minstens 20 gevallen waarin Saddam op de een of andere manier gifgas inzette. In ten minste acht gevallen hadden de chemische wapens een belangrijke invloed op de strijd".

„Natuurlijk is het zo dat de Iraniërs niet zó goed waren voorbereid op een chemische aanval als de geallieerde troepen dat nu zijn, dus verwacht men dat een chemische aanval voor de Geallieerden meer een „lastige bijkomstigheid" is dan een doorslaggevende factor in de strijd. Saddam kan ze gebruiken in raketten en in artillerie (granaten) maar voor beide geldt dat ze zeker niet altijd op de juiste plaatsen zullen neerkomen", aldus een specialist.

Het moreel en de vastbeslotenheid van de Iraakse soldaat om op zijn plaats te blijven tegenover een massale vuurkracht van geallieerde zijde is een ander vraagteken. Generaal Thursten daarover: „Dit aspect (die geweldige vuurkracht van geallieerde zijde) is voor de Irakezen volstrekt nieuw: de Golfoorlog bood hen op dit punt geen enkele ervaring. De standvastigheid van de soldaten blijft echter een van de grote vragen. Het moreel van de Iraakse soldaten is hoog zolang alles goed gaat, maar zelfs in de slechtste momenten van de oorlog vonden ze inspiratie vanuit de gedachte; „als Allah het wil, dan..." en wisten ze niet van vluchten. Maar wat de Iraakse soldaten nog nooit hebben meegemaakt, zijn massale, dagenlange bombardementen, die de Amerikanen van plan zijn. Het is bijzonder interessant hoe ze in dat geval zullen reageren".

„In de oorlog tegen Iran ontwikkelden de Irakezen militaire tactieken die ervoor moesten zorgen dat het aantal eigen slachtoffers zo laag mogelijk bleef, dit ter compensatie van Irans superioriteit in aantallen. In de oorlog tegen de Amerikanen zullen de Irakezen in eigen gelederen voor het eerst met slachtoffers op grote schaal worden geconfronteerd. De vraag is hoe lang Saddams leger in staat zal zijn om zo veel verliezen te doorstaan".

Verouderd

De oorlogsmachine die Saddam tegen de Geallieerden in het geweer heeft gebracht, wordt getypeerd als zonder twijfel het grootste Arabische leger dat ooit in het veld is gebracht. Het leger telt ruim

F-15E Eagle jachtbommenwerper

Lengte: 20 mtr vleugelspanwijdte: 13 mtr Max. snelheid: 2500 km/uur
1 miljoen manschappen en in de oorlog tegen Iran hadden de troepen de reputatie bekwame en taaie verdedigers tegen een numeriek superieure vijand (Iran) te zijn. (21/2 keer sneller dan het geluid) Radar: "Supersearch" Bewapening: 20mm kanon; raketten onder vleugels

Maar in het algemeen wordt de strijdmacht als „sterk verouderd" beschouwd vergeleken met de moderne uitrusting en strategieën van de Amerikanen. Dr. Paul Rogers vond die kwalificatie „verouderd" gisteravond voor de BBC niet helemaal terecht: „Een deel van de Iraakse uitrusting dateert uit de jaren tachtig en verder is uit goed ingelichte bron bekend dat de Iraakse luchtmacht zo'n 24.000 clüsterbommen bezit. Ze hebben de laatste drie jaar zeer modern materiaal ingekocht, met name Sowjetvliegtuigen en Franse toestellen. Zelfs een aantal van hun luchtdoelraketten en hun anti-tankraketten dateert uit de jaren tachtig. Het is dan ook een ernstige onderschatting van de Iraakse strijdkrachten wanneer je die als verouderd typeert" i aldus Rogers. danks dat moeten we de Iraakse gevechtscapaciteit niet onderschatten, vindt maarschalk Sir Armitage. „In de eerste plaats hebben ze 25 Fox Bats. Dat zijn erg moderne toestellen, geschikt voor lange afstanden, en bijzonder krachtige onderscheppers van vijandige indringers. Verder heeft Saddam zo'n 40 Mig 29 Fulcrons, waarin de meest recente gevechtstechnologie is verwerkt, te vergelijken met die van de Amerikaanse Hornets. Dus in het totaalplaatje zien we ongeveer 50 bijzonder goede toestellen, de andere 250 zijn minder goed".

Qua aantallen kunnen Saddams grondtroepen die van de Geallieerden evenaren. Ruim een half miljoen Iraakse troepen bevinden zich in Koeweit, uitgerust met meer dan 5000 tanks, tegen 3500 aan geallieerde zijde.

In de lucht is de situatie duidelijk anders: Irak heeft zo'n 700 gevechtsvliegtuigen; de andere zijde heeft er maar liefst 1700. Maar on

„Naast de gevechtstoestellen bezit de Iraakse luchtmacht ook jachtbommenwerpers. Daarbij hoort, naast de Russische MIG-23BN, de Mirage F-1, een Frans toestel en. Even belangrijk is dat de bemanning óók door de Fransen getraind zijn, en reken maar dat die goed zijn. Zonder meer een elite-aanvalskracht. Samengevat valt voor deze categorie vliegtuigen te stellen: Saddam heeft zo'n 65 biizon

Operatie Desert Storm
der goede toestellen, waaronder een aantal met een uitstekend opgeleide bemanning, de andere 300 vliegtuigen zijn volstrekt tweederangs".

De Geallieerden moeten bij hun poging om de Iraakse luchtmacht uit te schakelen ook rekening houden met Iraks op raketten gebaseerde luchtverdediging. Anthony Codesman deed uitgebreid onderzoek naar de militaire kracht van Irak. „Er zijn nu zo'n 700,luchtdoelraket-installaties in Irak en het is duidelijk dat niemand ze in een keer allemaal kan vernietigen. Dat is geen kwestie van uren, maar van dagen, misschien wel van weken. Maar: de meeste van deze installaties zijn betrekkelijk oud.

Het gevaariijkst zijn de Hawk-raket-installaties, die ingepikt zijn na de annexatie van Koeweit. Jordanië schijnt bepaalde technieken aan Bagdad te hebben doorgegeven om de Irakezen te helpen met de Hawks om te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.