+ Meer informatie

Wallage komt kleintjes tegemoet

Kritiek Tweede Kamer over beleid nevenvestigingen van scholen

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer hebben kritiek op de criteria die staatssecretaris Wallage van onderwijs en wetenscliappen wil aanleggen voor de totstandkoming van nevenvestigingen in het kader van de schaalvergroting in het voortgezet onderwijs. De schaalvergroting vindt plaats in verband met de invoering van de basisvorming in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs.

De fracties vinden dat er te veel uitzonderingsmogelijkheden worden toegestaan, zodat er waarschijnlijk een grote bureaucratische rompslomp zal ontstaan. Dat bleek gisteren tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer. De discussie vond plaats aan de vooravond van het debat over het wetsvoorstel over de basisvorming, 14 mei aanstaande. Tijdens het debat spraken de kamerleden zich dan ook niet definitief uit over de voorgestelde maatregelen.

Einde

Staatssecretaris "Wallage voelt op dit moment niet veel voor de suggestie van de CDA'er. Als deze mogelijkheid wordt geïntroduceerd dan is dat „het einde van alle normen", aldus de staatssecretaris gisteren. Volgens Wallage zijn er genoeg mogelijkheden voor scholen die opgeheven moeten worden, voorlopig te blijven bestaan. De bewindsman sluit niet uit dat er over enkele VAN DE CAMP ...aanhaken... jaren als blijkt dat de fusies van scholen niet snel tot standkomen, andere instrumenten worden gebruikt om daar toe te komen. Nu gaat men uit van vrijwilligheid, maar de staatssecretaris sprak gisteren al over „wettelijke maatregelen". Anderzijds wil de bewindsman tot versoepeling komen als blijkt dat om praktische redenen de vorming van zogenaamde brede scholengemeenschappen (van lbo tot vwo) niet van de grond komt. „Geef mij de gelegenheid met dit toetsingskader aan het werk te gaan, dan kunnen we later mogelijk komen tot versoepelingen", aldus Wallage. Als mogelijkheid voor een versoepeling noemde de bewindsman de huidige eis om in een brede scholengemeenschap ten minste twee vormen van afsluitend onderwijs op Ibo-niveau. Wellicht dat in de toekomst een vorm verplicht wordt.

Hiermee komt Wallage heel dicht in de buurt van het voorstel van de CDA'er Van de Camp, het verschil ligt in de tijd. Van de Camp wil het nu en Wallage in een later stadium. Dan zullen ook de mogelijkheden bezien worden om scholen van de kleine richtingen (zoals reformatorisch en gereformeerd) die niet tot de vorming van een brede scholengemeenschap kunnen overgaan, omdat er bij voorbeeld geen Ibo-afdeling aanwezig is, deze uit te breiden met enkele afsluitende onderwijsmogelijkheden zodat ze wel aan de normen voldoen.

Totaalplan

Overigens biedt Wallage de scholen van de kleine richtingen maximale mogelijkheden om te voldoen aan de eisen in verband met de basisvorming. Hij erkende dat het voor hen moeilijk is te voldoen aan de algemene richtlijnen. „Ik ben bereid per richting een totaalplan voor het hele land te bezien", aldus Wallage.

Overigens verloopt het in zijn algemeenheid niet goed met de vorming van deze brede scholengemeenschappen. Op dit moment zijn er dertig van dergelijke gemeenschappen. Aan het eind van deze kabinetsperiode zullen dat er honderd zijn. In dat geval zal 15 procent van de leerlingen het onderwijs volgen op een brede scholengemeenschap. Wallage vindt dat veel te weinig.

Er was ook discussie over de rol van de provincies. Wallage wil hen een adviesrol geven bij het maken van een plan tot spreiding van de scholengemeenschappen over de provincie. Met name CDA en SGP vinden de spreiding van de scholen een verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid. PvdA, VVD, D66 en staatssecretaris Wallage zijn het daar niet mee eens. „De provincies zijn geen medebestuurders. Ze geven alleen advies, evenals dat ook gebeurd is bij de sectorvorming en vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs. „In de praktijk zal blijken dat deze soep niet alleen niet heet, maar ook nog smakelijk is", aldus de bewindsman.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.