+ Meer informatie

COMMENTAAR OP (EEN) COMMENTAAR

3 minuten leestijd

Dr. J. Douma was van 1970 tot 1997 hoogleraar ethiek aan de universiteit van de GKv te Kampen. Hij legt zich na zijn emeritaat o.a. toe op studie van het Oude Testament. Daaruit is ook dit (eerste deel van het) Psalmencommentaar voortgekomen. In zijn uitleg vooraf geeft hij aan hoe hij bij elke Psalm te werk gaat: elke psalm wordt behandeld in vijf (korte) paragrafen. 1) Vers-voor-vers uitleg 2) Een algemeen thema dat verbinding heeft met de Psalm 3) Lijnen van het Oude naar het Nieuwe Testament 4) Toepassingen voor vandaag 5) Verantwoording van exegetische keuzes.

Nu zijn er al heel veel Bijbelverklaringen en zeker op de Psalmen verscheen al commentaar op commentaar. Wat voegt dit boek toe?

• Als het gaat om het kopje ‘uitleg’ (par. 1) is dit een commentaar dat vaak een uitleg zal geven die al eerder gegeven is, maar dat soms ook een verrassende insteek biedt (al kom je natuurlijk altijd vondsten tegen die je als lezer niet zult willen overnemen). Het put daarbij uit een brede schat van exegese vanuit de kerkgeschiedenis. Daarnaast is het is verheugend een duidelijke stellingname te lezen (in tegenstelling tot veel moderne commentaren) als het gaat om de eenheid van de Psalmen en van de Schrift zoals die voor ons ligt.

• Het kopje ‘verantwoording’ (par. 5) is voor wie wat meer theologische interesse heeft interessant, maar is voor theologen weer wat summier.

• De echte kracht van dit boek zit hem mijns inziens vooral in de terugkerende paragrafen 2, 3 en 4. Dat deel is, juist in zijn samenhang, een toevoeging aan de reeds bestaande Bijbelverklaringen. De hier geboden informatie zit inhoudelijk goed in elkaar en je zou het zelfs stichtelijk kunnen noemen. Dit biedt toch veel meer dan allerlei populaire bijbeluitgaven die in kadertjes van enkele zinnen een complexe problematiek moeten behandelen. Niks mis mee, maar er valt een pleidooi te voeren, zeker voor ambtsdragers, om méér te investeren in persoonlijk Bijbelonderzoek. Een (goed) commentaar is daar een nuttig hulpmiddel bij. En als ik zo vrij mag zijn: Het tweede deel (over Psalm 42-75) is inmiddels ook al verschenen.

Douma’s commentaar is al met al tamelijk helder (ook voor niet-theologen) en beknopt geschreven. Het boek is in een kloeke band gevat. Het enige wat jammer is, is dat bijbelcommentaren, die toch de spannendste stof ter wereld behandelen, altijd in zulke saaie kaften worden uitgegeven. Maar ach, het gaat om de binnenkant. En daar is geen commentaar op.

N.a.v. J. Douma, Psalmen. Commentaar op Psalm 1-41, Uitg. Brevier, Kampen 2013, 348 blz., € 29,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.