+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

„Interview met de Nieuwe Katechismus”.

Door: Prof. Dr. W. H. Velema, Dr. M. J. Arntzen en Drs. K. Exalto. Geschreven in opdracht van de Willem de Zwijgerstichting en uitgegeven door N.V. Buijten en Schipperheijn te Amsterdam. 1967.

De verschijning van de Nieuwe Katechismus, Geloofsverkondiging voor volwassenen in opdracht van de Bisschoppen van Nederland in 1966 is niet onopgemerkt gebleven. Deze Nieuwe Katechismus heeft bijzondere aandacht gekregen in de pers en velen binnen de kerken der Reformatie hebben met veel belangstelling kennis genomen van de inhoud van deze Nieuwe Katechismus.

Er is inderdaad heel wat „nieuws” te vinden in de Nieuwe Katechismus.

Een geheel nieuwe benadering van de geloofsvragen, een heel nieuwe voorstelling van zaken.

Men heeft van meerdere kant gehoord: „dit is het!” Deze Nieuwe katechismus is begroet met groot gejuich.

Anderzijds is er ook veel kritiek te berde gebracht, met name van de zijde der meer behoudende stroming binnen de Roomse kerk van Nederland.

Dit te meer gaf velen aanleiding zich intens te verdiepen in de Nieuwe Katechismus.

De schrijvers van het „Interview …” hebben op hun beurt ook de Nieuwe Katechismus op de korrel genomen, zij hebben geluisterd, gewikt, gewogen, vergeleken met wat de kerkleer is. Bovenal hebben zij de N.K. getoetst aan de Schrift.

Ik ben zeer in mijn schik met dit „Interview …”. Het was nodig, dat de N.K. a.h.w. goed aan de tand gevoeld werd en dit is door de genoemde auteurs op een indringende wijze gedaan.

Het is een hele opgave voor vele van onze ambtsdragers zich in die N. Katechismus te verdiepen, maar toch wel de moeite waard om te weten hoe de zaken momenteel staan in de R.K. kerk en theologie, en dat te meer daar Rome vandaag van zich laat spreken. Maar een hulpmiddel om die N.K. te lezen vindt u in dit „Interview…” Die N.K. moet kritisch gelezen worden. De lof, die veel is toegezwaaid aan de N.K. zou misleidend kunnen werken.

Schrijvers van dit „Interview …” menen terecht, dat de Schrift te gemakkelijk d.w.z. te oppervlakkig gebruikt wordt. Het Woord komt te weinig aan het woord.

De schrijvers tonen ook heel duidelijk aan, dat de N.K. niét een beschrijving is van de traditionele theologie der rooms-katholieke kerk. Over de schepping, erfzonde e.d. worden dingen geleerd in de N.K. die scherp zijn aangevallen, wat volkomen begrijpelijk is. Vanuit Rome zijn er ook al heel wat bemoeienissen geweest met de N.K.

Wij mogen blij zijn dat dit „Interview …” gehouden is. Het werkt verhelderend. Het was nodig, dat de N.K. zo eens werd bekeken zoals gedaan is in dit boekje.

De schrijvers zijn wij hartelijk dank verschuldigd. We zijn aan hen verplicht hun geschrift te lezen en er veel winst mee te doen.

Uiterlijk vertoont dit „Interview …” een fris gewaad. De uitgevers hebben gezorgd voor iets goeds.

Ten zeerste aanbevolen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.