+ Meer informatie

Weer treinverkeer Veenendaal-Rhenen

Honderd jaar geleden wordt eerste aanzet tot spoorlijngegeven

5 minuten leestijd

VEENENDAAL — Op 30 mei 1981 wordt de poorlijn tussen Rhenen en Utrecht geopend. Tér oogte van De Haar is deze lijn aangesloten op de jn Utrecht - Arnhem. Ongeveer honderd jaar geiden werd dit gedeelte voor de eerste keer aangeigd. De lijn vormde toen een deel in het trajekt Amersfoort - Nijmegen.

In 1875 wordt door de toenmalige re;ring een ontwerp voor een spoorlijn mersfoort langs Veenendaal en Wageingen naar Nijmegen aaii de Tweede amer aangeboden. • e Kamer kiest echter voor de richting. ;er Rhenen, omdat hierdoor de spoor•ug over de Rijn achter de Grebbelinie m komen te liggen. Dit acht men uit ïfensie-oogpunt wenselijk. Het hele trajekt Amersoórt - Nijmewordt in 1876 verkend en tot Rhe;n wordt de lijn uitgezet. De aanleg ;eft noga-l wat problemen, omdat er ;rschillende stukken grond onteigend oeten worden. Door de ^eede en 2rste Kamer wordt in 187fc.het wetsitwerp tot onteigening ten algemene itte aangenomen. De percelen liggen de gemeenten Rhenen, Veenendaal, óudenberg, Leersum, Amerongen en dé Betuwe. stations worden ontworpen in mersfoort en Rhenen. Woudenberg en senendaal krijgen in eerste instantie ilteh, later worden dit ook stations, ij De Haar komt een halte nabij de /erlang van de lijn Amersfoort - Nijegen (Staatsspoorweg) over de Nederlandsche Rhijnspoorweg. Deze laatste was reeds in 1845 aangelegd en: loopt van Utrecht naar Arnhem. Bij De Haar kruisen beide spoorlijnen elkaar. Het wordt een z.g. ongelijkvloerse kruising. (De Staatsspoorweg krijgt een spoorbrug bij De Haar in 1883).

Vertraging

Het is inmiddels 1880 geworden en in Rhenen kan met de aanleg begonnen worden. In Veenendaal moet de onteigening worden afgewacht. De voortgang in het uitvoeren van de werkzaamheden tussen Veenendaal en Rhenen wordt bemoeilijkt door de trage onteigeningsprocedure. Op 1 mei 1882 is de spoorbaan tussen Veenendaal en Rhenen gereed. In dit jaar komt ook de eerste grote overspanning van de Rijnbrug tot stand. Bij De Haar wordt met de bouw begonnen van de spoorbrug.

De Rijnbrug is in 1883 gereed en wordt na beproefd te zijn druk bereden door zandtreinen. De brug over de'Nederlandsche Rhijnspoorweg is op enkel afwerkeft^ na gereed. De halten Woudenberg en Veenendaal.en het station Rhenen zijn in 1884 geheel afgebouwd. Tot slot komen er in Eheneh en Veenendaal nog militaire los- en laadplaatsen. De HoUandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij HIJSM krijgt bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1885 tijdelijk de exploitatie opgedragen van de lijn Amersfoort - Resteren. Na de feestrit op 17 februari, waar o.a. minister Heemskerk bij aanwezig is, wordt de lijn op 18 februari 1886 in gebruik genomen. De exploitatie door de HIJSM wordt in 1890 definitief.

De lokomotieven doen hun plicht totdat in de Tweede Wereldoorlog de spoorbrug bij Rhenen vernield wordt. Het' personenvervoer wordt gestaakt. Na de oorlog wordt de lijn tussen RheUtrecht Arnhem ter hoogte van De Haar en voert de trein(en) naar Rhenen. nen en Amersfoort zo nu en dan gebruikt voor goederenvervoer. Na verloop van tijd gaan er stemmen op om de lijn te reaktiveren. In 1973 wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat de nota Railverbinding Utrecht Veenendaal - Rhenen gepresenteerd.

De groei van Veenendaal in de jaren zeventig speelt bij de besluitvorming een belangrijke rol. Een goede verbinding met het westen is belangrijk voor het forensenverkeer en voor de ontwikkeling van de industrie. Veenendaal en Rhenen worden door deze verbinding, voor de randstad, met hun recreatiegebieden nog aantrekkelijker. Deze gemeenten vinden de reaktivering een goede zaak. Maar het spoor moet ook door Overberg en hier zit men echt niet te springen om deze lijn.

Bezwaren

De Vereniging Overberg's Belang komt dan ook met bezwaren. De reaktivering levert Overberg -alleen nadelen op zoals rustverstoring; het plaatselijke landbouwverkeer zal veel hinder ondervinden, doordat verschillende overwegen gesloten zullen worden. Veel agrariërs hebben aan weerszijden van de lijn gronden. De Overbergers zijn ook bang dat door de elektrificatie van de spoorlijn het landelijk aanzien aangetast wordt.

De gemeente Amerongen ziet het nut van de reaktivering ook niet in en maakt bezwaar. Als de verbindingen met station De Klomp verbeterd worden kan al deze moeite gespaard worden. De gesprekken duren voort. Als de lijn er tóch komt dan moet Overberg een halte krijgen, meent de vereniging Overberg's Belang. Volgens de NS is Overberg te klein voor een halte. Ook een Voetgangers- en een veetunnel gaan niet door vanwege de hoge kosten. Deze tunnels zouden als compensatie moeten dienen voor de overwegen die gesloten worden. De Overbergers moeten genoegen nemen met de nieuwe overwegen.

Om de geluidsoverlast tegen te gaan wordt de spoorbaan in Overberg ruim een meter verlaagd. Ter bescherming van het landschap zal bij wijze van proef het baanlichaam niet schoongehouden worden met behulp van verdelgingsmiddelen, zoals gebruikelijk.

Aanleg

De aanleg van deze lijn gaat wat vlotter dan honderd jaar geleden. Het oude baanlichaam o.a. kan opnieuw gebruikt worden. In Veenendaal wordt het oude stationsgebouw afgebroken en wordt begonnen met de bouw van een nieuw station met daarbij kantoorruimte, die verhuurd wordt. Rhenen en Veenendaal-West krijgen halten. Voor de aansluiting op de lijn Utrecht-Amhem moet bij De Haar een nieuwe brug gebouwd worden. De trein in de richting Utrecht draait straks in een boog op deze lijn. De trein richting Rhenen draait van de „grote" lijn af. Tot Veenendaal heeft de lijn dubbelspoor, het gedeelte van en naar Rhenen heeft enkelspoor.

Na Heemskerk stapt 95 jaar later minister Tuijnman in de eerste trein naar Veenendaal en Rhenen. In béide plaatsen zullen diverse festiviteiten worden georganiseerd. Op 31 mei wordt de lijn in gebruik genomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.