+ Meer informatie

Lees maar

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid - Hebreeën 13:8

3 minuten leestijd

Deze veelzeggende tekst stond in de vijftiger jaren van de vorige eeuw bij grote genezingssamenkomsten vaak op spandoeken. En een zieke krijgt soms een kaart met deze tekst erop ter bemoediging. De boodschap is duidelijk. Toen Jezus op aarde was, genas Hij veel zieken. Omdat Hij dezelfde is, geneest Hij ook vandaag als wij daar vol vertrouwen om bidden. Christus is onze Heelmeester. Geen gelovige zal ontkennen dat Jezus zieken kán genezen. Maar daarover gaat het niet in dit gedeelte. Wie deze tekst zo gebruikt, moet wel weten wat hij doet. Wat kan het teweegbrengen bij iemand die bidt en niet geneest? Bovendien genas Jezus toen Hij op aarde was niet alleen zieken, maar Hij wekte ook doden op. Volgens mij zijn er (vrijwel) geen christenen die de tekst ook zo toepassen.

Een ander punt is, dat Jezus zijn discipelen vroeg God lief te hebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Hij vraagt barmhartigheid in de Geest van zijn Vader. Hij is dezelfde als toen en vraagt dat nog steeds. Voor zover ik weet, wordt deze tekst nooit gebruikt om te onderstrepen wat de Here van ons wil, maar alleen met het oog op wat Hij geeft, gezondheid vooral.

Het wordt hoog tijd om de tekst in zijn verband te lezen. Dat wordt vaak als een probleem ervaren, omdat Hebreeën 13 een aaneenrijging van losse gedachten lijkt te zijn. Er is echter wel degelijk een samenhang. Vers 8 heeft daarbij duidelijk een plaats tussen de verzen 7 en 9. In vers 7 gaat het over de verkondiging van Gods Woord door voorgangers die dat in grote trouw deden, uit liefde voor dat Woord en voor de gemeente van Christus. De gemeente wordt opgewekt hen in hun geloof na te volgen en hun voorbeeld na te volgen. In vers 9 worden de gelovigen gewaarschuwd tegen een dwaalleer en aangespoord toch vooral hun hart te laten versterken door genade.

Tussen het spreken over de verkondiging van het Woord en over de dwaalleer doet de schrijver zijn uitspraak dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en altijd blijft. Gisteren moesten voorgangers de marteldood sterven. Menselijk bekeken was dat een ramp. Maar ziende op Jezus en vol geloof in Gods grote toekomst deed dat geen afbreuk aan hun redding. Heden, terwijl de Hebreeën een moeilijke tijd doormaken, is Jezus voor hen dezelfde als gisteren voor hun voorgangers. En Hij blijft dezelfde tot in eeuwigheid.

Een kerk die geen lijden kent, misschien wel te weinig kerk is om last van lijden te hebben, doet er goed aan deze tekst niet voor andere, eigen doeleinden te gebruiken. Deze tekst is namelijk niet geschreven om genezing te beloven, maar om aan de lijdende kerk uitzicht te geven. Om gelovigen die door moeiten dreigen onder te gaan te verkondigen dat Jezus Christus dezelfde is en blijft. Dat geloof houdt stand, ook als de moeite blijft of gezondheid uitblijft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.