+ Meer informatie

Composteringsinrichting in Sioegebied

Alle Zeeuwse gemeenten gaan óp termijn hvdsvuil gescheiden inzamelen

3 minuten leestijd

NIEUWDORP - In het Sioegebied tussen Nieuwdorp en Borssele komt een provinciale composteringsinrichting. Het bestuurlijk overleg afvalstoffen heeft hier opdracht voor gegeven. Hierin zal het groente-, fruit- en tuinafval (gft) uit de hele provincie en het maai- en plantsoenafval uit Midden-Zeeland worden verwerkt tot compost. De composteringsinstallatie vormt een onderdeel van het toekomstige afvalcentrum Midden-Zeeland.

Momenteel wordt het overgrote deel van het Zeeuwse afval gestort en is de mate van hergebruik beperkt. Van verbranden is nog helemaal geen sprake. ..Omdat het rijksbeleid er in de eerste plaats op gericht is de hoeveelheid te storten afval zoveel mogelijk te beperken, zijn er structurele maatregelen noodzakelijk", aldus P. S. G. Raas van de gemeente Borsele, die met de uitvoering van het project is belast. „Eén van die maatregelen is het gescheiden inzamelen en composteren Van groente-, fruit- en tuinafval. Omdat 40 tot 50 procent van het huisvuil uit deze stoffen bestaat, zal een gescheiden inzameling ongetwijfeld leiden tot een vermindering van de hoeveelheid te verbranden of te storten afval. In dat kader moet de bouw van de composteringsinstallatie dan ook worden gezien".

Om de composteringsinstallatie volledig tot zijn recht te laten komen en om doelmatig te werken, hebben alle Zeeuwse gemeenten zich bereid verklaard het huisvuil gescheiden op te halen. Aan de inwoners zullen daartoe twee minicontainers worden verstrekt, een van 140 liter voor het gft-afval en een van 240 liter voor het overige afval. Deze containers zullen om de beurt worden geleegd.

Studie

Naar het systeem en de schaalgrootte van de composteringsinstallatie is een studie verricht door Tebodin. Volgens Raas is dit bedrijf tot de conclusie gekomen dat een gesloten systeem van eenfasige aërobe-compostering met geforceerde beluchting de voorkeur geniet. Deze techniek wordt ook elders toegepast, is relatief eenvoudig en bovendien bedrijfszeker. „Een andere manier is de anaërobe compostering, maar deze is tot nu toe slechts op kleine schaal toegepast en heeft zich in het groot nog niet bewezen. Omdat het bij ons om grote hoeveelheden gaat (gedacht wordt aan 40.000 ton gft-afval, 6000 ton agrarisch afval en 6000 ton maaien plantsoenafval per jaar) hebben we gekozen voor een stuk zekerheid".

Compostering

Het composteringsproces bestaat uit drie onderdelen: de voorbewerking, de eigenlijke compostering en de nabewerking. Tijdens de voorbewerking wordt het afval in een loshal gestort, waar het wordt verkleind met een zogenaamde wormbreker, een soort vijzel. Vervolgens wordt het materiaal ontijzerd en zonodig wordt er extra structuurmateriaal, zoals verkleind plantsoenafval, toegevoegd om de toevoer van lucht te vergemakkelijken. Hierna begint de eigenlijke compostering in een gesloten hal. Het te composteren materiaal wordt daar op tafelvormige hopen gezet. Deze worden met een afgraafrad regelmatig omgezet en zonodig besproeid. De compost wordt geforceerd belucht, wat betekent dat er met ventilatoren buitenlucht wordt ingeblazen. De Foto RD composteringsduur bedraagt tien tot twaalf weken.

Na het composteringsproces komt de compost in de nabewerking terecht, waar het via een zeef in fijn materiaal, structuurmateriaal en grof restmateriaal wordt gescheiden. Compost die klaar is voor gebruik wordt opgeslagen in een overdekte opslag

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.