+ Meer informatie

Kermis nu toch op zondag open

Raad Noordwijk besluit:

3 minuten leestijd

NOORDWIJK — De gemeenteraad heeft dinsdagavond met tien stemmen voor een negen tegen besloten om de zomerkermis die van 8 tot en met 15 juli op de Koningin Wilhelminaboulevard wordt gehouden ook op zondag open te stellen. De PvdA, PPR en de VVD-Gemeentebelangen spraken zich voor de openstelling uit terwijl de CDA-fractie de traditie wilde handhaven om geen kermis op zondag te houden.

Aanleiding tot de discussie was een verzoek van de evenementencommissie van de VVV die uit de openstelling van de kermis een extra financieel voordeel denkt te halen. In de vorige raadsvergadering staakten de stemmen over een voorstel van b en w om aan het verzoek van de evenementencommissie gevolg te geven zodat dit pimt gisteren weer op de agenda stond, bimiddels bleken uit de bevolking verschillende reacties te zijn gekomen waarin voor sluiting van de kermis op zondag werd gepleit. De kerkeraad van de Ichthuswijk van de Hervormde gemeente bad zich in een schrijven aan het geroeentebestuur om princiële gronden tegen de openstelling uitgesproken.

Verdeeld

Het college was verdeeld over deze zaak. Aanvankelijk waren drie leden van b en w (de burgemeester en wethouders Jansen en Bedein) voor de openstelling maar burgemeester mr. Bonnike bleek op zijn eerder standpunt te zijn terug gekomen. Dit was voor Schelvis (PPR) aanleiding te veronderstellen dat het CDA en ds. Keuning hem de oren hadden gewassen. „Dan hebt u het goed mis", reageerde mr. Bonniker prompt. Inderdaad was hij eerst voor openstelling geweest omdat in de gemeente zoveel andere dingen op zondag toegestaan waren. In het gesprek met ds. Keuning was hem echter duideljk geworden dat een belangrijke groep van de Noordwijkse bevolking een besluit tot openstelling als pijnlijk zou ervaren. „Ik wil aan deze bezwaren tegemoet komen. Dat is mijn persoonlijke mening", aldus de burgemeester. Mr. Bonnike deelde mede dat de evenementencommissie hem gisteren telefonisch had laten weten dat zij het verzoek tot openstelling handhaafde maar dan zonder muziek.

De CDA-vertegenwoordigers De Geus en Passchier voerden een pleidooi voor de sluiting van de kemis op de rustdag. „Bij de Roomskatholieke volksdeel voor Noordwijk-Binnen heeft ook nooit de behoefte bestaan aan een kermis op zondag", merkte De Geus op. Passchier vestigde er de aandacht op dat vrij veel mensen in de gemeente om principiële redenen prijs stellen op het behoud van de zondagsrust. Verder attendeerde Passchier op het feit dat de gemeentelijke reinigingsdienst op zondagavond dan de omgeving van de kermis zou moeten schoonmaken.

Experiment

Rubingh vertolkte het standpunt van de VVD. Men had respect voor de bezwaren van het CDA maar niettemin meende zijn fractie dat de evenementencommissie het bij wijze van experiment maar eens moest proberen zonder muziek. Schaap (PvdA) zei zich beter thuis te voelen bij het deel van de bevolking dat openstelling van de kermis op zondag wenst.

Er kunnen ook bezwaren komen van de omgeving, zei de burgemeester ter afronding van de discussie. We zullen zien of het „gewenning wordt of opstand".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.