+ Meer informatie

VWO-Engels

2 minuten leestijd

Voor veel Havo-leerlingen is het scheikunde examen altijd weer een erg onzekere zaak. Met spanning wordt uitgezien naar de onderdelen die aan de orde komen. Dit jaar kwamen er inderdaad moeilijke onderdelen aan de orde. En dat betekende een examen dat door velen ervaren werd als vrij pittig. Met name de — vrij veel tijd vergende — meerkeuzè-vragen waren volgens docent en leerlingen bepaald niet simpel. En ook nu waren er in de examenopgaven onderdelen die niet in het leerboek voorkwamen, nieuwe stof dus, en dat vraa^ erg veel aandacht, zeker in een examensituatie. 's Middags werd voor het VWO Engels gevraagd. Aan de hand van een vijftal teksten moesten 50 meerkeuzevragen beantwoord worden. De stof voor de teksten kwam zoals

^HHHfek. ^^^BIKf
gebruikelijk, uit Engelse kranten en tijdschriften. De onderwerpen die gevraagd werden waren: de concurrentie tussen de kranten, de Neurenbergse processen, de rol van Europa in de wereld, de verhouding tussen de regio's in Engeland en een vergelijking van rechtspraak in kapitalistische en westerse landen. Al met al tekst uit een interessesfeer die ook voor de leerlingen van het reformatorisch onderwijs geen vreemde is. De teksten waren volgens één van de docenten op een redelijk niveau, de vragen waren volgens een aantal leerlingen en docenten pittig maar zeker wel te maken. Blijft bij meerkeuzewerk altijd de vraag naar de interpretatie, maar dat zal wel niet opgelost worden.

De Mavo-leerlingen tenslotte hebben Duits gedaan. De reactie van docenten en leerlingen was: „gemakkelijk". Dat betekent overigens nog niet een hoog cijfer. De teksten hier waren uit tijdschriften 'en kranten genomen. Over het algemeen tamelijk eenvoudige onderwerpen waarover een aantal zeer redelijke vragen werd gesteld.

Nederlands meerkeuzevragen. Tekst actueel, school-praktijkgericht erg goed; tekst 2 erg theoretisch, vragen vrij moeilijk. Tekst 3 sprak wat minder aan terwijl de vragen wat makkelijker waren dan bij tekst 2. Natuurkunde Qpen vragen. Vraagstuk 1 (blok op een hellend vlak) was gemakkelijk. Vraagstukken 2 (electriciteitsleer) en 5 licht, pittig. Vraagstukken 3 (gassen) en 4 (warmte) vrij goed te maken. Algemene indrulc: een pittig examen maar toch redelijk te maken. Er waren geen moeilijke berekeningen voor nodig. Door inzicht waren sonunige antwoorden direct te ge- ; ven bijvoorbeeld vraag 3c en d (gassen), 4 d (warmte, of af te lezen uit de grafiek bijvoorbeeld vraag 4d (warmte).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.