+ Meer informatie

Herv. classes kiezen voor „gesprek" met jodendom

Kwart van kerk tegen wijziging kerkorde

2 minuten leestijd

LEIDSCHENDAM (ANP) - Een ruime meerderheid van de classes stemt in met het synodevoorstel om de tekst in de hervormde kerkorde over het gesprek met het jodendom te wijzigen. Dat blijkt uit de reacties op het synodebesluit van november 1988 tot wijziging van artikel VIII van de kerkorde.

De oude omschrijving luidde: De Kerk richt zich in het gesprek met Israël tot de synagoge en tot allen die bij het uitverkoren volk behoren om hun uit de Heilige Schrift te betuigen, dat Jezus de Christus is. De synode ging na aandringen van onder meer de hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël in eerste lezing akkoord met een nieuwe tekst: De Kerk zoekt het gesprek met Israël inzake het verstaan der Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende het Koninkrijk Gods en het getuigenis dat Jezus de Christus is. Deze tekst wordt volgende week in tweede lezing door de synode besproken.

Van de 56 classes hebben er 34 positief op het voorstel gereageerd. 15 classicale vergaderingen reageerden afwijzend. Sommige vonden de voorstellen te ver gaan. Zij vinden dat het getuigende karakter van de dialoog met de joden moet worden gehandhaafd. Ook vindt men het voorstel te vaag.

Arrogant

Andere classes daarentegen vinden de tekstwijziging niet ingrijpend genoeg. Zij vinden de nieuwe tekst arrogant en triomfalistisch en pleiten voor de regeling van de relatie met Israël op een andere manier en op een andere plaats in de kerkorde. Ook kwam er het bezwaar dat onvoldoende recht werd gedaan aan de gelijkwaardigheid van joden en christenen.

Sommige classes zijn tegen het voorstel gekant, omdat men meer discussie over de relatie met de joden wil. Zij vinden dat de tekst beter voorlopig ongewijzigd kan worden gelaten en dat de tijd moet worden genomen voor zorgvuldige bezinning.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.