+ Meer informatie

Giessen 700 jaar geleden afgedamd

Jubileumboekje op komst

2 minuten leestijd

HARDINXVELD-GIESSENDAM — Dit jaar is liet volgens de geschiedvorsers 700 jaar geleden dat het riviertje de Giessen werd afgedamd. Naar aanleiding hiervan zullen in de zomermaanden enkele festiviteiten worden georganiseerd om de viering van dit heuglijk feit wat kracht bij te zetten.

Hiertoe is thans een voorlopig comité samengesteld, wat bestaat uit afgevaardigden van enkele verenigingen en de gemeente, zoals de Historische Vereniging, Stichting Dorpsgemeenschap, Ondernemersvereniging, Oranjevereniging, de industriekem, het gemeentebestuur, winkelcentrum BovenHardinxveld en het winkelcentrum Neder-Hardinjcveld-Giessendam.

Dit „Comité 700 jaar Dam", zal in samenspraak met een aantal verenigingen en instellingen uit de gemeente Hardinxveld-Giessendam een plan uitwerken wat zal resulteren in een feestprogramma van ongeveer twee weken.

Het op te stellen feestprogramma zal worden afgewikkeld rond de HARDINXVELD-GIESSENDAM De Schutsluis in 1908. Na die tijd is er in de omgeving van de sluis op „Den Dam" veel verflnderd. Midden op de foto het sluishuis dat in 1925 gesloopt is. braderiedagen die vallen op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus a.s. Het zal niemand dan ook vreemd zijn dat het hele braderiegebeuren van dit jaar in het teken zal staan van deze zevenhonderdste verjaardag van Giessendam, en het feit dat Giessendam en Neder-Hardinxveld 700 jaar onafgebroken aan elkaar zijn verbonden door middel van deze afdamming.

Deze afdamming van de Giessen, in 1281 is uiteraard, niet geschied om betere contacten te kunnen onderhouden tussen de twee afzonderiijke nederzettingen aan elke zijde van dit kleine riviertje. Al in de vroegste tijden van zijn bestaan moet de Giessen een belangrijke rol hebben gespeeld voor de afwatering van de Alblasserwaard.

In het begin van de dertiende eeuw sloten vele ontstane polders in de waard, door middel van te graven watergangen, aan op de Giessen om zo verzefeerd te zijn van een goede waterontlasting. Door steeds hoger wordende rivierstanden echter, begon deze natuurlijke manier van waterafvloeiing toch problemen te geven.

Men besloot dan ook de Giessen af te dammen en deze dam te voorzien van een duiker welke afgesloten kon worden met een schuif of deur. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om bij hoog rivierwater de schuif te sluiten, zodat het Giessen-waterpeil niet onnodig werd verhoogd. Bovendien kon dan ook bij een gunstige rivierwaterstand de schuif, indien nodig, worden geopend om het teveel aan Giessenwater probleem

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.