+ Meer informatie

Geref. Kerken staan of vallen met Schriftgezag

Bijeenkomst ,,Schrift en Getuigenis"

3 minuten leestijd

AMERSFOORT — Volgens de gereformeerde ds. A. J. Krol hebben de Gereformeerde Kerken sinds eind februari 1500 leden meer verloren dan anders in deze maand het geval was. De oorzaak daarvan was volgens hem de aanvaarding door de synode van het rapport over het Schriftgezag „God met ons".

Ds. Krol was zaterdag een van de drie gastsprekers tijdens de getuigenisdag in Amersfoort van de Vereniging Schrift en Getuigenis. De dag werd geopend door de voorzitter van deze organisatie van verontrusten in de Gereformeerde Kerken, de heer J. J. Rippen.

Hij sprak de wens uit dat de toespraken deze dag niet theologisch zouden zijn, omdat de grote beslissingen niet in het hoofd maar in het hart vallen. Voorzitter Rippen illustreerde dit met te wijzen op de deze week door de Eerste Kamer aangenomen abortuswet.

Spanningen
Ds. P. van Til uit Middelburg was daarna de eerste van de drie gastsprekers, die alle drie niet direct verbonden zijn aan de vereniging, die het woord voerde over het synodale rapport. Spreker vond het probleem vooral een kerkelijk probleem en herkende die opvatting ook bij Schrift en Getuignis omdat deze een wil blijven met de Gereformeerde synodale kerken. Hij besefte dat omdat er spanningen binnen de kerk blijven ontstaan, maar zo was zijn vraag, waarom vangt de synode wel de signalen op van bewegingen binnen de kerk als de basisgemeenten en niet van Schrift en Getuigenis?

De Gereformeerde Kerken vallen of staan immers met het schriftgezag. Als dit gezag aan kracht inboet, dan kraakt het kerkelijk bestel in zjn voegen, zowel wat betreft de leer als het leven.

Ds. Van Til vond dat er nu sprake is van een crisis, omdat het oude weg is en het nieuwe nog gevonden moet worden. Daardoor is de synode min of meer vleugellam. De synode laat de zaak op zijn beloop en daardoor kan onder meer Wiersinga doorgaan met zijn propaganda via de IKON. Juist door deze handelwijze van de synode valt er een mist over de prediking, over de sacramenten en de tuchtoefening.

In plaats van de Schrift zijn nu het humanisme en het ongeloof de bronnen geworden voor de ethiek. Er wordt gezegd, aldus ds. Van Til, dat de kritiek op het rapport te snel is gegeven. Maar, zo vroeg hij zich af, is het ja van de synode wel verantwoord geweest? De synodeleden hadden het rapport zelf net veertien dagen in huis gehad en de commissierapporten erover nog korter van zijn toespraak ging ds. Van Til in op het ambtsbewustzijn dat  vrijwel verdwenen is. De exegese is in het rapport ondergebracht bij de theologie en deze wordt los van de kerk bedreven en heeft daardoor grote consequenties voor de prediking.

Zwijgen
Ds. Krol ging vooral in op het ontstaan van het rapport. Oorzaak was de aantasting van de waarheden als de verzoening door het bloed van Christus en andere leerstellingen. Daarop werd een bijzonder deputaatschap ingesteld dat in het nu uitgebrachte rapport een schuldig zwijgen bewaart over de aantasting van de schrift, aldus ds. Krol. Hij lichtte daarna enkele uitspraken uit het rapport toe voor de aanwezigen.

De laatste spreker was ds. G. M. A. Hendriks, een vroegere katholieke priester. Ook hij merkte op dat het weglopen uit de kerk niet de weg is. Wij moeten op de bres staan voor God en Zijn Woord, aldus ds. Hendriks. Want onze kerk vraagt om profeten. Zoek het contact met Jezus Christus en leer Zijn verborgen omgang vinden, zo was zijn beroep. De vraag al of niet in de kerk blijven speelde in de discussies na de toespraken een grote rol. Verschillende aanwezigen vroegen zich af waar de grens ligt voor dat blijven, vaak gekoppeld aan de vraag, in hoeverre de synodale kerken nog aan te spreken zijn op de verschillende belijdenissen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.