+ Meer informatie

Komt er nog al wat binnen voor de Pakketzending?

3 minuten leestijd

Deze vraag is ons van meelevende zijde nog al eens gesteld de laatste dagen en gelukkig — we kunnen er bevredigend op antwoorden.

De Synodale Commissie deelde ons mede, dat althans over de geldelijke giften niet te klagen valt en verzoekt ons het volgende op te nemen.

Aanvankelijk viel de ontvangst van giften in natura niet mee, maar of het komt dat we zo'n beetje midden in de vacantie hebben gezeten, is niet zeker te zeggen, opvallend is het, dat de laatste 14 dagen de giften in natura aan het loskomen zijn. Die hiervoor nog niets aan de inzamelaars meegaf of opzond naar het reeds enkele malen genoemde adres voor toezending giften in natura:

Weleerw. Heer Ds A. Verhagen p/a Sigarenfabriek v. Putten en Franssen, Groenestraat 163 te KAMPEN.

moet hieruit niet de gedachte trekken, dat wë van hem of haar niets meer nodig hebben. Neen! geachte lezer of lezeres. Hoe meer, hoe liever en als ge wat doen wilt en het nog niet ten uitvoer bracht, dan gaarne binnen 8 dagen, anders loopt het met de verzending fout.

Geldelijke giften aan Ds A. Verhagen, Vloeddijk 30, KAMPEN, Postrekening 2 2 7 8 2.

Velé kerkeraden hebben .gevolg gegeven aan de oproep onzer Commissie en een collecte gehouden voor het prachtige doel. Want een prachtig doel is het, deze pakketzending in het bijzonder en het regelmatig werk voor de jongens in het algemeen. Het is voor menigeen niet te geloven, wat dit werk steeds kost.

Daarom is het zo jammer, dat verscheidene kerkeraden nog niet collecteerden. De meeste hiervan doen het zeker nog wel, doch helaas blijkt het ook wel, dat het werk van onze Commissie, die toch bij wettig Synodaal besluit werd benoemd, volkomen wordt genegeerd. Er wordt dan gezegd: „Wij zorgen zelf voor onze militairen".

Prachtig! Wil een kerkeraad toch iets voor de jongens uit hun gemeente doen, ze zijn daarin geheel vrij en

wij juichen dat toe. Doch hoe weinig kan deze wijze van verzorgen ideaal genoemd worden. Bovendien beantwoordt dit niet aan de strekking van het werk der Commissie. Dit is iets gemeenschappelijks van alle Gemeenten. Laat toch iedere gemeente één zijn in het uitvoeren van een Synodaal besluit en zeker éénmaal per jaar voor deze omvangrijke en moeizame arbeid een aparte collecte houden, zomede een inzameling van giften in natura. Mogen we dus voor de Commissie alsnog op Uw gave, in welke vorm-ook, rekenen? Dan gaarne uiterlijk 1 October.

Voor alle reeds ontvangen steun in welke vorm ook en voor alles wat nog komt onze hartelijke dank.

De Synodale Commissie voor het werk onder de militairen der Geref. Gemeenten.

Het Hoofdbestuur van het Landel. Verband van Jongel. Verenigingen onzer Gemeenten onderstreept het bovenstaande van harte.

Wij hebben al onze J.V.'s gevraagd aan het werk te gaan, om de Syn. Comm. bij deze ongelooflijk moeilijke taak behulpzaam te zijn, desnoods en gaarne met hulp van onze Meisjesverenigingen.

Hoe staat het ermee? Is de inzameling van geld en goederen al voltooid? Zendt het dan spoedig op, doch verpak het zeer goed, liefst in een kist, om schade en diefstal te voorkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.