+ Meer informatie

Alleen genade

2 minuten leestijd

"Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten"

Jesaja 66:1

Ach, wat vertrouwt u allen toch op uw goede werken en wat steunt u op uw uitwendige godsdienst. Die is toch zonder geest en leven. Wat voordeel heeft de uiterlijke kerk voor u, zonder bevinding van de kracht der waarheid die daarin gepredikt wordt? Wat zal u het stoffelijk water van de doop doen, wat zullen u het brood en de wijn van het avondmaal doen, buiten het bloed en de Geest van Christus?

Wat zult u, door uw harteloze gebeden en dankzeggingen, die niet door hemels vuur zijn ontstoken, bij God verwerven? En wat zal al uw werkheiligheid toch baten? De gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, moet immers geheel volkomen zijn. Al onze werken zijn echter een enkel niet. Ja, zelfs van Gods beste kinderen zijn die werken in dit leven met zonde bevlekt.

Wilt u niet op een losse zandgrond bouwen en met een leugen in uw rechterhand jammerlijk verloren gaan? Dan raad ik u: Klim af van de hoogte waarop u zit, verloochen uw eigen werken, die buiten Jezus niet meer dan enkel ijdelheid zijn. Zij kunnen u voor God niet rechtvaardigen. Zoek met Paulus alleen uw gerechtigheid door het geloof, door het geloof in Christus. Erken voor de hoge God een arme, ellendige, vloekwaardige zondaar te zijn, die niets heeft, maar alles uit genade heeft ontvangen.

Wilhelmus Themmen,

predikant te Arnhem

(Vaste Troostgronden der Heiligen, 1750)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.