+ Meer informatie

Bij de Bank dom ze...

3 minuten leestijd

iets met je geld, maar wat? De meeste mensen vinden het eigenlijk maar vanzelfsprekend dat de bank er is. De meer of mindere agressieve wijze waarop de banken in de publiciteit zijn gekomen geven een beeld in de trant van: „ben je kort bij kas, gelukkig dat de bank er is" of „Wij geven weer meer rente!" Eigenlijk vreemd, dat de vele ondernemingen die ook in ons land zich met het geldverkeer bezighouden onder de verzamelnaam „Bank" worden gevangen; dat zijn er zelfs 61! Daaronder ook enkele die niet zo aan de weg timmeren, omdat ze met een speciaal doel zijn opgericht. Wij noemen er een paar, de Bank voor de Nederlandse Gemeenten, de naam zegt het al: ze vindi haar klanterdcring hoofdzakelijk onder de lagere overheid. Een andei^ naam: de WaterEchapsbank, met een duidelijk beperkte klantenkring, de Waterschappen, en dan natuurlijk onze volprezen behoeder van ons geld „de Nederlandse Bank", zoals haar naam voluit luidt. Ze is helemaal niet de'grootste onder de „reuzen", Amrobank en Algemene Bank Nederland zijn veel groter, maar ze is wel belangrijk. Bij haar komen de financiële touwtjes dn Nederland te zamen; 1281 medewerkers van de president van de Nederlandse Bank tot de loopjongen toe vormen haar apparaat.

Achter de verzamelnaam „Bank" schuilen meer dan 84.000 mensen die op een voor de buitenstaander geheimzinnige manier met geld ..werken". Gelukkig zitten ze niet allemaal op kluitjes in een gebouw, want dat gebouw zou dan een doorsnee Nederlandse stad omvatten. Nee, ze zijn over het gehele land verspreid over circa 10.000 kantoren, bijkantoren, agentschappen en rijdende bijkantoren. Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank, die sedert haar fusie met „Eindhoven" de omschrijving „Boerenleenbank" aan haar. naam heeft toegievoegd. Haar balanstotaal bereikt het onvoorstelbaar grote bedrag van' 31,2 müjard gulden, maar daarvoor zijn danook meer dan 18.000 mensen dagelijks in touw. De Centrale RABObank, zoals zij zich noemt, beschikt over 2555 vestigingen nog eens nogeens 575 vestigingen. Deze bank is een coöperatieve vereniging, terwi.il de aangesloten RABObanken via het aandelenkapitaal in de Coöperatieve vereniging zijn gej-.teresseerd.

Een andere grote die steeds meer het karakter van een bank gaat krijgen is de Postcheque en girodienst, onderdeel van het Staatsbedrijf del PTT; 2497 postinrichtingen over het gehele land verspreid zijn haar daarbij van dienst. Algemeen directeur G. F. J. A. Groen zwaait de scepter over meer dan 6000 man, die allemaal bezig zijn het saldotegoed van 8.059.740.000 gulden te behoeden. Begrijpt u nu dat er wel eens een fout voorkomt!

Dit en nog veel meer staat in een unieke uitgave van het Nederlandse Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, het zgn. Bankenboekja 1974, voor het derde achtereenvolgende jaar verschenen in een oplage van 2500 exemplaren. Nergens ter wereld verschijnt een zo grondig en uitvoerig overzicht van het nationale bankwezen dan alleen in' ons land. Weliswaar zijn in Amerika en Engeland soortgelijke uitgaven voorhanden, maar veel minder uitvoerig. Het Nibe werd in 1968 opgericht door de Nederlandse Bankiersvereniging te zamen met de Ned. vereniging voor de Effectenhandel en anderen. Het heeft zich ontwikkeld tot een instituut dat zich vooral beweegt op het gebied van de algemene bankopleiding, waar 4.000 tot 5.000 cursisten jaarlijks zijn cursussen volgen. Voor ƒ6,5 zendt het Nibe, Herengracht 136 u het Bankenboekje '73''74 gaarne toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.