+ Meer informatie

Orthodoxie brengt meer op dan vrijzinnigheid

VEILING BIJ TON BOLLAND:

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — Zoals wij in de krant van dinsdag al aankondigden, is het inderdaad touwtrekken geworden om de vijftien verschillende werkjes van Willem Teelllnck, die deze week bij Ton Bolland zijn geveild. Door de band genomen, gingen ze weg voor een zevenhonderd tot achthonderd gulden. De werkjes gingen naar diverse particulieren, die daarmee hun verzameling konden completeren.

Deze toch wel stevige prijzen werden betaald zowel voor bijvoorbeeld „Den polytieken Christen" met 331 bladzijden in octiavoformaat als voor „Philopatris" uit 1608 van 24 paginaatjes ingenaaid. Het bekende zaaltje van Bolland aan de Prinsengracht 493 te Amsterdam was zowel dinsdag als woensdag jongstleden afgeladen vol, niet het geijkte publiek, dat wil zeggen hoogleraren, studenten, boekhandelaren. Uiteraard moet men behoedzaam zijn met de prijzen, die tijdens een veiling als deze worden gemaakt.

Men mag er geen conclusies uit trekken om aan de hand van de veilingprijzen naar een boekhandelaar toe te stappen en een eigen(kostbaar) boek aan te bieden.

Orthodoxen

Over het algemeen valt de conclusie, te trekken, dat de boekwerken die getuigen van een meer orthodoxe inslag, stevige prijzen maakten. Godsdienstwetenschap en de meeste vrijzinniger werkjes zaten iets onder dit niveau. Kerkhistorie blijft nog steeds veel opgeld doen. Zo worden voor de bekende rij kerkhistorische proefschriften over oudvaders als Baudartius, Lodenstein, Comrie enzovoorts, prijzen van 80 tot 120 gulden betaald.

Zeer geïnteresseerd waren wij in catalogusnummer 415: het handschrift van ds. Theodorus van der Groe over de rechtvaardigmaking. Uitgever G. Kool te Veenendaal kocht in januari jongstleden eveneens bij een veiling van Bolland precies hetzelfde handschrift, althans van dezelfde titel. Deze uitgever blijkt dit tweede handschrift nu ook te hebben gekocht.

Nummer 933, „De Reformatie" (tijdschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, 1836-1847) in elf banden met daaraan toegevoegd enkele pamfletten over moeilijkheden in de afgescheiden kerken rond 1838 en het ontstaan van de Kruiskerken, is (gelukkig) in Nederland gebleven en gekocht door een particulier.

Particulieren

Men kan het enerzijds betreuren, dat sommige domineesbibliotheken die door de — thans overleden — eigenaren met jarenlange zorg zijn opgebouwd, nu in allerlei richtingen zijn verspreid. Een door zijn samenhang waardevolle bibliotheek wordt dan uiteengerukt. Anderzijds worden anderen daarmee ook in staat gesteld, soms zeldzame werkjes aan te kopen, voor studie of om een herdruk te verzorgen of om een verzameling te completeren, waarbij de cirkel dan weer gesloten is.

Voor de boekhandelaren betekent deze gang van zaken, dat zij hun brood tot in lengte van dagen kunnen blijven verdienen. Wordt een boek evenwel opgekocht door een bibliotheek van een universiteit, dan wordt de kans uiterst gering, dat zo'n boek ooit nog op de markt komt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.