+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

J. P. van der Laan-Boelens: Recht op leven en sterven; uitgave nr 6 in de reeks „Ter Sprake”; W. D. Meinema n.v., Delft. Prijs f 1,—; bij 50 ex. f 0,50.

De reeks „Ter sprake” wil informatie geven voor het gesprek over zaken, die aan de orde zijn in de gemeente. „Recht op leven en sterven” tracht informatie te bieden over maar liefst vijf probleemvelden waar de menselijke beschikkingsmacht over leven-of-sterven schijnt te zijn toegenomen, te weten: verlenging van het leven door reanimatie, verlenging van het leven door transplantatie, euthanasie, suïcide (zelfmoord) en abortus provocatus.

De beperking van de aangereikte gespreksstof tot 23 pagina’s (inclusief litteratuurlijst) heeft duidelijk het bezwaar dat in concreto minder overkomt dan een geïnteresseerde gespreksgroep zelf zou kunnen vergaren. Met name de introducties op euthanasie, zelfmoord en abortus provocatus zijn onvolledig, hoe laag men zijn eisen aan een bescheiden eerste oriëntatie ook stelt. Daar komt dan nog bij, dat de schrijfster niet steeds objectief informeert — wat binnen zo klein bestek zonder meer had mogen worden verwacht — maar merkbaar tendentieus. Als voorbeeld diene de volgende zin uit het hoofdstukje over abortus: „In deze tijd nu gezinsplanning dankzij de pil wordt geaccepteerd is het oneerlijk de tegen haar wil zwangere vrouw te laten boeten voor vergissingen en fouten die gemaakt worden, voor de gebreken die kleven aan elk toegepast systeem”.

De redactie van „Ter Sprake” had er beter aan gedaan wanneer zij de voorlichting over een zo breed geheel van vraagstukken over méér afleveringen — en méér schrijvers ! — zou hebben verdeeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.