+ Meer informatie

„Deze kinderen hebben van hun leven geen springkussen gezien"

7 minuten leestijd

De Poolse kinderen zijn maandag aangekomen voor een verblijf van twee weken in Nederland, op uitnodiging van de Stichting Philadelphia Voorzieningen. De groep, waarvan de jongste bijna twee jaar is en de oudste zestien jaar telt, komt uit Bydgoszcz. De voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten zijn in deze grote stad, net als in heel Polen, erbarmelijk. Er is nauwelijk opvang mogelijk en de meeste kinderen zitten noodgedwongen thuis bij hun ouders.

Een dertigtal ouders en vrienden van kinderen met een verstandehjke handicap zijn in Bydgoszcz bezig om -nog heel kleinschalig— een voorziening voor deze kinderen op te zetten. Voor dit doel hebben de betrokkenen zich gebundeld in een vereniging. Omdat zij dringend behoefte hebben aan meer kennis en uitwisseling van ervaringen, werd via de Lions-club Harderwijk contact gezocht met Philadelphia, een protestants christelijke stichting die ongeveer een tachtig kleinschalige voorzieningen, met ruim 2500 bewoners, beheert.

Medisch onderzoek

Het voornaamste doel van het bezoek is dat de kinderen door de medische staf van Philadelphia worden onderzocht. Ook tijdens de verschillende uitstapjes worden ze geobserveerd, zodat de artsen meer inzicht krijgen in de aard en de ernst van de handicap van de Poolse kinderen. Voorlichtster mevrouw drs. B. L. Nijhof van Philadelphia licht toe dat vanuit Polen niet alleen een vakantie, maar juist medische begeleiding voor deze kinderen werd gevraagd. In de afgelopen week zijn alle kinderen door een fysiotherapeut, een arts en een psycholoog onderzocht. De observatie ging vaak ongemerkt, tijdens het spelen. Van ieder kind komt een verslag van het onderzoek op papier en soms volgt er ook een advies voor de ouders. Mevrouw Nijhof tekent hierbij aan dat de medische staf heel voorzichtig is met uitspraken over de kinderen. „Sommige ouders verwachten misschien te veel van een eventuele behandeling van hun kind. De stafleden geven alleen advies, eventeel via de eigen arts van het kind". kinderen niet in hun eigen omgeving worden onderzocht. Bovendien zijn zé hier maar veertien dagen en dat is eigenlijk te kort om precies te kunnen zeggen wat de aard van de handicap is".

Niet overschatten

De Polen hebben in hun eigen land nauwelijks de mogelijkheid om wat te doen voor gehandicapten. Voor Philadelphia is dan ook duidelijk dat het voorbeeld van de Nederlandse zorg niet voetstoots in Polen gerealiseerd kan worden. „We willen helpen met het geven van adviezen, maar het is de bedoeling dat de Polen uiteindelijk zelf wat op kunnen zetten. Wij kunnen alleen maar ideeën doorgeven. Moreel voelen we ons verplicht om te helpen, maar we moeten de mogelijkheden ook niet overschatten. De overeenkomst met deze groep is dat we van Philadelphia dertig jaar geleden ook als een klein clubje van ouders gestart zijn om kleinschalige voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten op te zetten. We hebben van de mensen die hier kwamen al gehoord dat wij hier in praktijk brengen wat zij in theorie ook in hun hoofd hebben".

Voor de Poolse Jadwiga, arts in een kinderziekenhuis, en socioloog Wiestav zijn de voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten in Nederland in vergelijking met de situatie in hun eigen land onzettend uitgebreid en wordt er veel geld voor uitgetrokken. Ze vertellen dat er in Polen hooguit wat schamele voorzieningen zijn, maar zeker geen uitgebreide opvang voor gehandicapten. „De meeste kinderen wonen bij hun ouders thuis".

Zonder ramen

Er moet genuanceerd tegen de diagnose van de Nederlandse artsen worden aangekeken, vindt ook mevrouw Westra. „In de eerste plaats kunnen de

De groep ouders en kennisen, onder de naam "Vereniging van vrienden van het gehandicapte kind" probeert in Bydgoszcz een kleinschalige opvang voor verstandelijk gehandicapte kindern op te zetten. Ze hebben van het gemeente

Gelukkig, de studie was afgerond. Irma Raap had er wel veel moeite voor moeten doen. De opleiding voor chemisch laborante was zwaar geweest. Daarnaast waren er ook nog zoveel problemen thuis. Het was nu gelukt en na een welverdiende vakantie had Irma vrijwel onmiddellijk werk gevonden.

ènecht
Door mr. L. Bolier bestuur de beschikking gekregen over een kleine ruimte van drie kamers, zonder één enkel raam. De vereniging kreeg de ruimte toegewezen omdat deze toch niet aan anderen verhuurd kon worden.

Vast personeel wordt door verschillende ministeries betaald. Verder dragen verschillende bedrijven in het land een steentje bij door een schenking die zij dan weer van de belasting kunnen aftrekken.

De vereniging wil de in het slop zittende zorg een nieuwe impuls geven. Omdat in veel gevallen beide ouders een betaalde baan buitenshuis hebben, worden veel gehandicapte kinderen aan hun lot overgelaten en zitten ze grote delen van de dag alleen, vertellen de Poolse begeleiders.

De hulp die de Polen kennen, bestaat vrijwel alleen uit opvang voor overdag. Alleen enkele organisaties van de Rooms-Katholieke Kerk in het land hebben hulp voor 24 uur. Maar ook hier zijn de voorzieningen erg sober en kan er niet veel aan de ontwikkeling van de kinderen worden gedaan.

Bij toerbeurt

Het is de bedoeling dat er voorlopig dertig kinderen in Bydgoszcz overdag opgevangen worden. Omdat de ruimte veel te klein is, kunnen de kinderen slechts bij toerbeurt terecht, bij voorbeeld twee dagen in de week, leggen Jadwiga en Wiestav uit. Het moet ook een verlichting voor de ouders en de andere kinderen in het gezin zijn, denken :ze. Als de kinderen in de dagopvang zijn, hebben de ouders meer tijd voor dingen waar ze anders nauwelijks aan toe komen.

De arts en de socioloog zien het liefst dat de voorziening langzamerhand uitgebreid wordt. Ze denken dat ze voorlopig kleinschalig moeten blijven opere

Socioloog Wiestav vermaakt zich met een van de Poolse kinderen op een luchtkuSSen. Foto RD ren, omdat er van de kant van de overheid slechts langzamerhand meer aandacht voor de gehandicaptenzorg komt. „Het is ondenkbaar dat we nu zulke voorzieningen zouden krijgen als hier". Ze vinden wel dat de politiek wat meer aandacht aan gehandicapten gaat besteden, maar er worden veel loze beloften gedaan om bij de burgers in het gevlij te komen, is hun ervaring. Ondanks de geringe mogelijkheden zit de vereniging vol plannen. De socioloog wil naast de opvang voor gehandicapten ook iets voor de ouders en verzorgers regelen. Zij zouden in een soort praatgroep de ruimte moeten krijgen om hun ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De acceptatie van gehandicapten in de Poolse samenleving verloopt de laatste jaren ook wat soepeler, is hun ervaring. „Wat jaren terug waren er nog veel ouders die zich schaamden als ze een verstandelijk gehandicapt kind hadden. Ze stopten het soms liefst zo ver mogelijk weg. Je ziet dat dit nu aan het veranderen is. De maatschappij wordt opener; dat betekent gelukkig ook dat de isolatie van gehandicapten minder wordt".

Eigen manier

Dank zij de inzet van vrijwilligers en het eigen personeel kan de groep twee weken te gast zijn op Wielbergen. Het contact tussen de gehandicapten onderling verloopt heel goed, ziet mevrouw Westra. „Ze voeren vaak hele gesprekken op hun eigen manier. Je hebt dan geen idee waar ze het over hebben, maar ze hebben de grootste lol met elkaar".

Om de overkomst van de Poolse kinderen met hun begeleiders mogelijk te maken, hebben verschillende bedrijven zich bereid gevonden de actie te sponsoren. Twee chauffeurs van een autobusbedrijf meldden zich spontaan aan om de bus voor het vervoer van de gasten te besturen. „In het begin vraag je je af hoe het allemaal gerealiseerd kan worden. Maar nu zie je toch dat heel veel mensen zich met alle energie inzetten en dat er heel veel kan. Nu hopen we natuurlijk nog dat de Polen met onze informatie in hun eigen land uit de voeten kunnen", aldus mevrouw Westra.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.