+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Toch ontkomen door H. te Merwe. N.V. DrukkerijUitgeverij „De Banier”, Vianen.

Dit is een verhaal over de moeilijkheden van Hugenoten in Frankrijk, toen zij geen vrijheid van godsdienst meer hadden. Zij liepen altijd gevaar gegrepen en veroordeeld te worden. Dat komt ook in dit boek naar voren. Eerst wordt er een meisje opgepikt en in een klooster gestopt. Haar broer weet haar gelukkig, met de hulp van een ander, te bevrijden. Later wordt een welgestelde koopman gevangen genomen en na verloop van tijd tot gevangenschap in een kasteel veroordeeld. Ook de jongen, die zijn zustcr had weten te bevnjden, wordt gegrepen. Hij wordt veroordeeld tot de galeien. Op weg naar Toulon kon hij echter door de medewerking van een bewaker, die omgekocht was, ontvluchten. Verschillende personen zoeken in Zwitserland een veilige wijkplaats.

Het is een boek van 140 biz., dat met spanning zal worden elezen. Het is wel goed van zulke lektuur kennis te nemen. lome komt daarin in haar ware aard naar voren. Wat waarderen wij onze vrijheid toch weinig. Zou er hier veel trouw zijn, wanneer er vervolging kwam? Daar wel. De schrijver tekent dit natuurlijk op zijn manier. We zouden graag wat meer gezien hebben van de werkelijke gcloofskracht. Maar overigens achten we dit een goed boek. Het kost in geplastificeerde band f 6,90.


Gebleven trouw door H. te Merwe. N.V. Uitgeverij „De Banier”, Vianen.


Dit boek vertelt van de moeilijkheden van protestanten in Spanje in de vorm van een verhaal. Op de voorgrond komt een jongeman, die tussen zijn werk door traktaatjes verspreidt en evangeliseert en tenslotte daarom bij zijn roomse werkgever ontslagen wordt. Zijn zuster komt in aanraking met een roomse jongen. Dat geeft allerlei spanningen. Aanvankelijk dreigt er gevaar dat het meisje met deze jongen mee zal gaan en tot de roomse kerk zal overgaan. Maar zij verbreekt uiteindelijk de verbintenis en blijft bij de kleine evangelische kerk in haar stad.

We willen aannemen, dat de schrijver de situatie tekent zoals ze werkelijk is. Dus ook wat betreft het geloofsleven in Spanje. Het is een mooi boek, maar de geestelijke inslag van de getekende mensen stelt teleur. We noemen twee voorbeelden. Het meisje, dat eigenlijk de hoofdpersoon in het boek is, gaat met een ander meisje, dat op hetzelfde kantoor werkt en rooms is, op een avond uit om heen en weer te slenteren op de Plaza Mayor. Dat lijkt heel gewoon te zijn. Daar is de eerste kennismaking met de roomse jongen. Naar onze mening behoort een meisje uit degelijke godsdienstige kringen daar niet. Ook bij ons niet. Daar komt veel ellende uit voort. Het meisje is zelf de oorzaak van al haar moeilijkheden. Uit niets blijkt een rechte geestelijke instelling. Het tweede wat we willen noemen is de gesteldheid van haar broer. Hij deelt traktaatjes uit en evangeliseert, maar als hij ontslagen wordt is hij verbeten en vergrimd. Dat is niet de gesteldheid van iemand, die waarlijk om Christus’ wil smaadheid draagt. Er staat veel goeds in dit boek, maar bij het lezen moet men met deze dingen rekening houden.

Het boek telt 224 biz. en kost in geplastificeerde band f 8,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.