+ Meer informatie

Dordrecht moet minder betuttelen

3 minuten leestijd

DORDRECHT - De uitgangspunten van de zo geroemde sociale vernieuwing staan op de tocht. Zo'n zestig gemeentebesturen spijkerden deze maand hun bezwaren tegen het regeringsbeleid op de deuren van hun stadhuls. „Wij zien geen enkel verband tussen recente besluiten van de regering en sociale vernieuwing", zo schreven de gemeenten onder aanvoering van de Rotterdamse wethouder ir. P. O. Vermeulen aan de Tweede Kamer, doelend op onder andere de verhogingen van de huren en tarieven voor openbaar vervoer.

In Dordrecht, een van de 37 proefgemeenten voor sociale vernieuwing, is een groep burgers die meent dat het gemeentebestuur ook wel eens de hand in eigen boezem mag steken als het gaat om sociale vernieuwing. Deze groep, het Dordt Forum, fungeert als brug tussen burgerij en overheid, maar ook als klankbord voor het gemeentebestuur. Deze maand werd de rapportage met de titel "Burgers uit de zijlijn" gepresenteerd. Een rapport over een jaar meedenken over allerlei onderwerpen, variërend van kinderopvang tot migrantenbeleid.

Het Dordt Forum bestaat uit zes leden uit de Dordtse maatschappelijke geledingen. Voorzitter G. A. Lawson, oud-fractievoorzitter van de PvdA, voert de club aan. Daarnaast hebben zitting huisarts C. J. Rovers, hervormd predikant ds. P. S. A. Lefeber, docente A. de Winter-Van Dijk, oud-directeur van Fokker A. Brasser en de juriste mr. C. M. Breman-Nagtegaal.

Het wegwerken van hardnekkige achterstanden bij grote groepen burgers is een centrale doelstelling van sociale vernieuwing. De overheid moet daarbij echter minder „doenerig" zijn. Een van de eerste conclusies in het rapport van het Dordt Forum is dat uit de studies niet veel blijkt van een terugtrekkende overheid. „Integendeel. Soms staan voorstellen op gespannen voet met het credo dat de actieve burger zelf verantwoordelijk is".

Het Dordt Forum heeft de indruk dat de plaatselijke overheid meer oppakt dan laat liggen, wat overigens geen typisch Dordts verschijnsel blijkt te zijn. Vorig jaar wees het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) al op een overproduktie van beleid. „Een grondige herbezinning op de huidige taken en werkwijze van de gemeente zou nu meer prioriteit moeten hebben dan het aanpakken van nieuwe activiteiten", zo adviseren de leden van het Dordt Forum, waarbij een periode van een jaar wenselijk is.

De gemeente moet haar burgers eerst maar eens minder betuttelen voordat nieuwe initiatieven genomen worden, zo is de strekking van de opmerkingen. „Waar de bemoeizuchtige houding ontbreekt, is de overheid voor velen ongetwijfeld een gewaardeerde gesprekspartner".

Sprekende voorbeelden van waar de overheid volgens het Dordt Forum te ver gaat in haar bemoeizucht zijn kinderopvang en emancipatie van ouderen. Gesubsidieerde kinderopvang voor tweeverdieners past volgens het forum niet in de sociale vernieuwing. „Dit is een voorbeeld van een overheid die doorschiet, die de verantwoordelijkheden niet laat waar ze horen, namelijk bij de ouders". Ouders die beiden werken, zouden zelf de, kosten op zich moeten nemen, meent* het forum. Alleen ouders die kinder-^ opvang nodig hebben om zich via» scholing of werkervaring voor te be-j reiden op een betaalde baan moeten* recht hebben op subsidie bij de kin-a deropvang. „In dat geval wordt dui-J; delijk en ondubbelzinnig bijgedragen' aan minder afhankelijkheid van sociale regelingen".

Boekenbonnen

Emancipatie van ouderen is een onderwerp waarmee de gemeente zich in het geheel niet moet bezighouden, aldus het Dordt Forum. Bij dit onderwerp vervalt de plaatselijke overheid in de rol van „paternalistische, weldenkende en weldoende betuttelaar". Ouderen zijn oud en wijs genoeg om zelf te bepalen wat zij willen doen en hebben volgens het forum de gemeente niet gevraagd hen daarbij een handje te helpen. De gemeente moet voorwaarden scheppen die belemmeringen en regels voor het zelfstandig functioneren van ouderen wegneemt, maar dat is volgens de zes Dordtenaren emancipatie in negatieve zin.

Het Dordt Forum is via een plaatselijk dagblad een actie gestart om meer suggesties van de Dordtse bevolking binnen te krijgen. Boekenbonnen moeten Dordtenaren lokken om mee te denken en hun ideeën op te sturen. Centrale vraag daarbij is of de sociale vernieuwing kans van slagen heeft en welke rol het Dordt Forum daarbij kan spelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.