+ Meer informatie

Maria-devotie

2 minuten leestijd

(1.)

1950. „HET HEILIG JAAR".

Zoiets mag toch niet ongemerkt voorbijgaan.

Welnu, is er dan ooit een betere gelegenheid, om juist nu, een al eeuwenoude „waarheid" tot geloofsartikel te verklaren?

En zo blijkt steeds opnieuw, dat Rome er in 't geheel geen rekening mee houdt, dat alleen Gods Woord het richtsnoer is, waarnaar men dient te beoordelen, wat als Waarheid gepredikt mag worden.

Heel duidelijk zien we dit ook thans weer, nu Paus Pius XII gereed staat, om onder ademloze stilte die stem te laten horen, die — aldus het R.K. blad „De Linie" — geinspireerd is, om DE LEER DER TEN-HE-MEL-OPNEMING VAN MARIA toe te voegen aan de onfeilbare, onomstotelijke dogma's van de „Moederkerk."

„Opnieuw zal een glanzende steen worden toegevoegd aan de Kroon van de Moeder Gods", zo schrijft het genoemde blad.

De toch al onoverbrugbare kloof tussen Rome en de Reformatie is hierdoor nog breder geworden.

Voor we nader op genoemd dogma terugkomen, zullen we eerst bewijzen, hoe diep geworteld en algemeen verbreid de Mariaverering in Rome's Kerk is.

Reeds in de 5e eeuw dringt HET FEEST VAN DE MARIA-BOODSCHAP de kerk binnen en sindsdien wordt ieder jaar op 25 Maart herdacht, hetgeen de Engel Gabriël in zijn boodschap tot Maria zei, nl. dat zij een Zoon zou krijgen, die tevens een Zoon des Allerhoogsten genaamd zou worden. (Luc. l : 30—35.)

En in de werken van de grote kerkvader Augustinus wordt er al gesproken over het FEEST VAN MARIA's GEBOORTE. Dit feest, aanvankelijk in intieme geestelijke kringen gevierd, vindt in de elfde eeuw vrij algemeen ingang in de Roomse Kerk en wel op 8 September.

Evenals er gedachtenis gevierd werd van de geboorte van Johannes, de voorloper van Christus „als de morgenster", en van Jezus „als de opgang der zon", mocht

de viering van Maria s geboorte „als de dageraad" niet achterwege blijven! toch

Ook het FEEST DER ZEVEN SMARTEN van zeer oude datum. is reeds

Maria ondervond, aldus Rome, de volgende smarten:

1. De besnijdenis van haar Kind

2. De vlucht naar Egypte

3. Het verlies van de twaalfjarige Jezus

4. Het aanschouwen van Hem, tijdens het kruisdragen op weg naar Golgotha

5. De kruisiging zelf

6. Het afnemen van het kruis

7. Het nederliggen in het graf.

Van een dergelijke smartenreeks ontbreekt echter elke Schriftuurlijke grond.

(Wordt vervolgd.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.