+ Meer informatie

BASICS

3 minuten leestijd

Een randkerkelijk lid of iemand met interesse van buiten de kerk zoekt een goede (her) introductie in de basics van de bijbel. U, als ambtsdrager, zoekt wellicht eens iets anders als het geijkte cursusaanbod. Bovendien besluit u de betrokkene persoonlijk te gaan begeleiden om zo onderwijs en geestelijke leiding te kunnen combineren (en er zelf van mee te genieten natuurlijk!). Eenvoudig, toegankelijk, compleet en goed bijbels zijn uiteraard de vereisten die u aan passend materiaal stelt. Hoe kun je in korte tijd veel informatie overdragen en tegelijk de grondlijnen van de bijbel en het christelijk geloof op een persoonlijke manier overbrengen? Daarin voorziet het boekje van ds. Jasper Klapwijk (oud-zendeling en nu missionair predikant binnen de GKv te ‘s-Gravenhage). Materiaal uit eerdere boeken van zijn hand brengt hij hierin samen. Er klinkt ook veel praktijkervaring in door.

Aan de voorkant prijkt een Hollands landschap met een regenboog in rood-wit-blauw. Een mooi beeld: Gods belofte van trouw doorgaan met Zijn werk van genade in deze wereld, ook in het vlakke Nederlandse polderlandschap van nuchtere, gezagsschuwe Hollanders. De titel suggereert wellicht simpelheid, maar dat is niet terecht. De inhoud van dit boekje is eenvoudig, maar toch ook best heel breed, grondig en soms diepzinnig. Klapwijk geeft mooie voorbeelden en antwoorden op veelgestelde vragen. Op aangelegen punten wordt het spannend: de schrijver is eerlijk en loopt niet weg voor moeilijke vragen en antwoorden. Hij stelt zich open op te midden van het contemporaine en soms controversiële debat. Op details zal men van mening met hem kunnen verschillen, maar op beslissende punten wijst hij een goed bijbels-gereformeerde richting (van de waarde en de wervingskracht van dat laatste is Klapwijk juist in zijn zendingsperiode meer en meer overtuigd geraakt). Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere:

• de Bijbel (betrouwbaarheid, leeswijzer)

• Schepping van de wereld en de mens

• De zondeval en de gevolgen

• De Vader, de Zoon (uitgebreid over de kern van het Evangelie) en de Heilige Geest

• Genade en geloven

• Bekering (veranderingsproces, leven volgens God wet; met diverse uitwerkingen)

• Contact met God

• De Kerk

• Het geloof vieren en versterken

• Wederkomst en de eeuwige bestemming

Uniek (voor mij) is dat deze recensie niet ‘slechts’ tot stand gekomen is door het aandachtig lezen van het boek, maar door het, gedurende ruim een jaar, te gebruiken in het geven van een laagdrempelige, persoonlijke catechese aan iemand zonder enige christelijke achtergrond: één van de vijftien hoofdstukken per keer. Dat maakt de ervaring persoonlijk gekleurd, maar in deze specifieke context bleek dit boek in elk geval uitstekend te voldoen. En de volgende gelegenheid dient zich alweer aan, dit keer lijkt het boekje geknipt voor een randkerkelijke jongere! Er zijn wellicht nog andere toepassingen denkbaar. Elk hoofdstuk sluit af met een serie verwerkingsvragen en –opdrachten en een aantal bij het hoofdstuk passende bijbelgedeeltes om te kunnen lezen. Al met al: van harte aanbevolen.

n.a.v. J. Klapwijk, Basics van de Bijbel, Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 2013, 270 blz., € 18,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.