+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Christa Boerke (red.), Paul Gerhardt (1607-1676). Uitg. Theologische Universiteit-Apeldoorn 2008, 70 blz. € 7,50.

In maart 2007 woonde ik het symposium bij dat ‘Apeldoorn’ wijdde aan de grote liederendichter Paul Gerhardt. Deze predikant in het Duitsland van de 30-jarige oorlog is ook in ons land geliefd door liederen als Hoe zal ik U ontvangen, O hoofd vol bloed en wonden en

Beveel gerust uw wegen. In Apeldoorn werden niet alleen boeiende voordrachten gehouden over leven en werk van Gerhardt; tijdens het symposium hebben de aanwezigen ook een aantal van zijn liederen kunnen horen en meezingen. Een kostelijke ervaring! Als Apeldoornse studie nr. 49 zijn de lezingen van het symposium nu uitgegeven. Er wordt ruim aandacht gegeven aan de tijd en de theologie van Gerhardt; daarover schrijft drs. Boerke een zeer interessant hoofdstuk. Kerkmusici zullen de bijdrage van dr. A.W. Velema over Gerhardt in de muziek van Bach zeker met belangstelling lezen. Er is veel aandacht voor de weg die Gerhardts liederen in onze Nederlandse liedboeken hebben afgelegd (drs. J. van der Knijff), terwijl ds. J. Groenleer en ds. D.J.K.G. Ruiter zich hebben beziggehouden met de relatie tussen leven en werk van Gerhardt en Bonhoeffer: beiden ‘gelovigen in oorlogstijd’. Het deed me goed hier vijf afgestudeerde Apeldoornse theologen en kerkmusici te horen met zo’n grote betrokkenheid bij het kerkelijk lied. En Gerhardt verdient deze aandacht Alleen al in het Liedboek voor de kerken zijn van hem niet minder dan 13 liederen opgenomen. Deze bescheiden predikant heeft met zijn ‘geistliche Lieder’ vele duizenden christenen bemoedigd en versterkt in hun christelijk geloof. En hij doet dat nog!

H. Bor, Ga uit in de wegen en heggen. Ervaringen van een evangelist. Uitg. Den Hertog Houten 2008, 182 blz., € 17,50.

Al 30 jaar doet evangelist Bor, in opdracht van en gesteund door een aantal kerkenraden binnen ons kerkverband, zijn werk in Gent, rond de evangelisatiepost aldaar. Ongetwijfeld werk dat gekenmerkt wordt door hoogte- en dieptepunten; soms is het echt geestelijk doorbijten! En dat proeft men dan ook wel in dit boek waarin hij iets van zijn ervaringen blootlegt. Zulk werk moet gedragen worden door een duidelijk roepingsbesef, en ook daarvan verhaalt hij de bewustwording ervan. Naast dit werk komt br. Bor ook in ziekenhuis, gevangenis en aan boord op schepen en ook daarin krijgt de lezer inzicht. Het is een (ook geestelijk) onderhoudend boek geworden, mede gevoed door sommige al elders gepubliceerde stukjes. De auteur schrijft zoals hij spreekt. Dat heeft iets charmants, maar op den duur ook iets vermoeiends. Ik had het nog wel mooi gevonden als er iets meer was verteld van de vrucht op het evangelisatiewerk; kan er bijvoorbeeld op termijn, na 30 jaar!, gedacht worden aan gemeentestichting, zoals ook in Antwerpen gebeurde? Of is daarvoor het aantal meelevende gasten toch te wisselend of te klein?

Sally Llloyd-Jones: De Bijbel: het Boek van Jezus. Elk verhaal fluistert zijn naam. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2008 348 blz., € 18,90.

Een bijzondere kinderbijbel, geschreven voor kinderen vanaf ongeveer vier jaar. Niet alleen vanwege de mooie illustraties, maar vooral vanwege dat wat in de ondertitel staat: de vertelster zoekt vanaf het begin in het Oude Testament naar het spoor dat God trok in de geschiedenis, uitlopend op de komst van zijn Zoon. Dat maakt dat dit echt een boek is om te gebruiken, en om te laten zien dat in de Bijbel niet zomaar sprake is van losse ‘verhalen’.

De taal is echt die van kinderen (soms net iets te populair, maar vooruit). De weergave vanuit de ‘echte’ Bijbel is in grote lijnen betrouwbaar te noemen, maar soms slaat in details de fantasie toe (was Jaïrus’ dochtertje een maand lang haar bed niet uitgekomen, blz. 214?). Soms gaat het ècht niet goed: zo wordt op blz. 169 verteld van Jona, die na aanvankelijke weigering naar Nineve trok om daar te zeggen: ‘Zelfs als jullie ver van God wegrennen, zal hij niet stoppen met van jullie te houden - ren naar hem toe! Dan kan hij jullie vergeven!’ Had Jona nu inderdaad maar zo gepreekt... en o ja; die drie(!!) wijzen... (blz. 192).

J.C. Ryle. Zelfbeproeving en IJver. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2008, 67 resp. 84 blz., ieder € 9,90.

Twee kleine boekjes (u kunt ze zo in uw zak steken en dan in de trein of zo lezen) van de anglicaanse bisschop te Liverpool (1816-1900). In het eerste boekje, over zelfonderzoek, geeft hij de kenmerken aan waaraan men zich kan toetsen. In het tweede, over ijver, gaat het over het vuur van de Geest, dat de christen vervult en waartoe hij geprikkeld wordt tot een leven vol liefde tot God, ‘in ijver onverdroten’.

Met Calvijn het jaar door. 365 woorden van Calvijn.

Steven Lawson, Calvijn als prediker. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2008, 60 resp. 156 blz., € 9,90 resp. € 17,50.

Het eerste boekje biedt voor elke dag gedurende een jaar een uitspraak van Calvijn (behalve voor 30 en 31 december, merkwaardig genoeg). Er is geput uit zijn Catechismus van 1536, zijn preken en commentaren en zijn Institutie. In het tweede boek wordt aandacht gevraagd voor Calvijn als prediker (hij was immers veel tegelijk, ook reformator, docent, commentator, polemist). Diverse aspecten van zijn prediking worden beschreven: zijn grondhouding t.o.v. de Schrift, zijn manier van voorbereiden, zijn uitleg en toepassing. Zodoende vindt men ook tips voor de hedendaagse prediker.

Geloof in Nederland. 2000 jaar Nederlanders en hun heilige boeken. Uitg. Waanders Zwolle (i.s.m. Catharijneconvent) 2008/2009, per deel 32 blz. en € 5,95.

In een verzamelreeks, die uiteindelijk 35 delen zal gaan beslaan, wordt er inzicht gegeven in dat wat de ondertitel zegt. Inmiddels zijn de eerste delen uit. De redactie kreeg deel 2 (2000 Nederlanders en hun geloof thuis, auteur Willem Bouwman) en 3 (... hun heilige boeken, auteur John Exalto) toegestuurd. Mooie vierkleurenuitgaven die inzicht geven in de aangesneden thematiek. Om een indruk te geven: in deel 2 vindt men o.a. teksten en afbeeldingen over Mariabeeldjes en het harmonium, over gezinsbijbels en zangbundels, over godsdienstige platen (de brede en de smalle weg!). Deel 4, zo wordt aangekondigd, zal over de kerkelijke verdeeldheid gaan (auteur Jan Zwemer). Daarna zijn deeltjes te verwachten over o.a. de kloosters, de herders en leraars, de diensten, de dwarsliggers, het Rijke Roomse leven, de vrouwen en hun geloof, de bijbelgordel. Er is dus nog een en ander om naar uit te zien.

Peter Frans Anthonissen, In de vuurlinie. Armworstelen met de pers. Uitg. Lannoo Tielt 2008, 235 blz., € 19,95.

De tijd is voorbij dat allerlei organisaties in relatieve rust hun weg in de samenleving en maatschappij konden gaan. Vandaag moet men meer dan ooit rekenen met publiciteit en effecten daarvan. Ook de kerken ontkomen daar niet aan. Wie in de loop van de jaren de verslaggeving in de media over bijvoorbeeld de generale synoden volgt, ziet de verandering in stijl die daarin is opgetreden. De pers zit meer ‘op het vinkentouw’, trekt ook meer haar eigen spoor. Dat is nog niet zo erg, als de werkelijkheid maar voldoende evenwichtig uit de verf komt! Daar heeft de journalist zijn/haar verantwoordelijkheid, maar ook de kerk zelf draagt daaraan bij (al dan niet positief). We leven vaak in de schaduw; maar er kan zomaar iets gebeuren (meestal iets beroerds), waarbij de telefoon rinkelt en de pers om inlichtingen vraagt. Daarop dient men terdege voorbereid te zijn (woordvoerder, wat wordt wel en wat wordt niet aan de openbaarheid prijsgegeven enz.). Dit boek is geschreven door Beigen en waar het om de kerk gaat, is het de R-K kerk. Mutatis mutandis kunnen andere kerken er echter hun winst mee doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.