+ Meer informatie

Warschaupact verdeeld over status Duitsland

2 minuten leestijd

betekent dat zij niet meer wapens hebben dan voor hun eigen verdediging noodzakelijk is.

„Op dit punt zijn we het eens. Hoe dat moet worden gerealiseerd is een moeilijke vraag", zei de minister. .„Sommigen denken dat het mogelijk is Duitsland in de NAVO te houden. Wij, bij voorbeeld, denken dat het onmogelijk is". Sjewardnadze zei dat men over de kwestie nog niet was uitgesproken.

Slechtste alternatief

Andere deelnemende ministers verklaarden dat de bijeenkomst meer bedoeld was om van gedachten te wisselen over de Duitse eenwording en de invloed daarvan op Europa, dan overeenstemming te bereiken over ingewikkelde kwesties rond een herstructurering van het Europese veiligheidsbeleid.

De zitting werd geopend door presiden.i^^plav Havèl van het gastland Tsjechoslowakije. Havel is een groot voorstander van de ontmanteling van beide militaire allianties. De Tsjechoslowaakse minister van buitenlandse zaken Jiri Dienstbier, die de visie van Havel deelt, pleitte in zijn rede voor een „pan-Europese veiligheidsovereenkomst" die onder toezicht zou moeten komen van een op te richten

Tijdens een persconferendè'zei de Tsjechoslowaakse minister dat zijn voorstellen goed waren ontvangen, maar dat de huidige onduidelijke situatie in Europa het onmogelijk maakte te zeggen wanneer de 35 ondertekenaars van de Akkoorden van Helsinki tot zo'n overeenkomst zouden kunnen komen. •

In het debat over de status van een verenigd Duitsland hadden verschillende landen de mening geuit dat neutraliteit, zoals Dienstbier het uitdrukte, „het slechtste alternatief' zou zijn. Alleen de Sowjet-Unie heeft serieus de mogelijkheid geopperd van een neutraal Duitsland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.