+ Meer informatie

Eert uw vader en moeder, een zwaar gebod? (2)

4 minuten leestijd

We moeten onze ouders gehoorzamen "in de Heere". Wat wil dat zeggen? Ook moeten we geduld hebben met hun zwakheden. Maar waar ligt de grens? Breng problemen in een gezin in ieder geval nooit "op straat".

De Catechismus zegt heel kernachtig dat wij met de zwakheden en gebreken van onze ouders geduld moeten hebben. Daarbij komt dan ongetwijfeld direct de vraag op: Wat is de grens van dat geduld? Paulus zegt dat we de ouders moeten gehoorzamen in de Heere. Dat betekent in de dingen die niet strijden met de Heere en Zijn dienst. De kinderen worden gesteld onder het gebod Gods, maar ook de ouders. Wanneer zij dingen in strijd met het gebod Gods eisen, dan mogen kinderen daaraan niet gehoorzamen. Dat is een duidelijke grens, die de Bijbel dus aangeeft met de uitdrukking: „in de Heere."

Gebed
Wanneer ouders niet gaan in de wegen des Heeren, dan blijft alleen het gebed over. De Heere kan geven dat er een heiligende en wervende werking uitgaat van kinderen die in Zijn dienst leven. Liefde, voorzichtigheid en duidelijkheid kunnen alleen het rechte beginsel zijn in de omgang met ouders met een andere levensovertuiging. Zelf heb ik het eens meegemaakt dat een kind met een duidelijke overtuiging op de trouwdag zijn niet-kerkelijke ouders bedankte voor het feit dat de ouders hem de gelegenheid hadden gegeven om naar de kerk te gaan. Ik heb het ook wel eens in de praktijk gezien dat door liefde en geduld ouders dichter bij de kerk gebracht werden. Kinderen moeten nooit een geestelijk hoogmoedige houding aannemen, die de schijnheilige belijdenis verraadt van: „Ik ben heiliger dan gij." De Heere alleen is machtig en ook genadig om de harten van de vaderen te bekeren tot de harten der kinderen. (Lukas 1).

Voorzichtig
Het is goed te blijven herinneren aan het woordje geduld; met hoeveel geduld zijn Sem en Jafeth met hun vader Noach omgegaan. Datzelfde zien we ook van Jonathan, die met zoveel kiesheid omging met zijn vader Saul. Het is een slecht teken wanneer kinderen almaar klachten hebben over de feilen van hun ouders. Ze dienen wel te beseffen dat zij zelfde kinderen zijn van die ouders. De spiegel van ons leven kan ons voorgehouden worden in het leven van onze kinderen, maar dat kan ook in de gebreken van onze ouders. Daarom is er voortdurende ootmoed nodig, opdat we ook in die relatieproblemen van de Heere alles verwachten. Problemen in een gezin moeten we altijd maar proberen in onze eigen familie te bewaren en op te lossen. Wanneer de problemen niet bespreekbaar zijn met de ouders, leg die allereerst in het gebed neer voor Gods aangezicht en bespreek die vervolgens met iemand in een vertrouwelijk gesprek. Gezins- en familieproblemen dienen altijd in een vertrouwelijke en pastorale sfeer behandeld te worden. David heeft niet zonder reden gezegd van de zonden van Saul: „Laat er geen gejuich zijn op de straten van Askelon" (2 Sam. 1). Dus niet de zonden van je familie op de straat brengen. David bleef wat dat betreft een voorbeeld in het eren van zijn schoonvader, ondanks de ingewortelde haat van Saul tegen David. Ontwricht huwelijk Wat zijn er veel ontwrichte huwelijken in onze tijd. Het lijkt er veel op dat naarmate meer wordt geschreven en gedacht over alle vormen van ontrouw binnen een huwelijk, de gebrokenheid zich vermenigvuldigt. De Heere Jezus spreekt over de dagen van Noach, waarin het huwelijk verafgood werd, maar ook de dagen van Lot, die nog erger zijn, waarin alleen het zinnelijk genot centraal staat; over huwelijk en gezin wordt niet meer gesproken (Lukas 16). Weten we wel wat het is voor een kind, wanneer ouders tot een echtscheiding overgaan? Die ontrouwe vader is mijn vader; die ontrouwe moeder is mijn moeder! Deze levende rouw kan een kinderleven knakken, die gedurende het hele leven als een zware last wordt meegedragen. In het godvrezende gezin van Izak en Rebekka kwam een scheiding doordat Izak Ezau voortrok en Rebekka Jakob. Wat een moeite heeft dat al gegeven in het verdere leven van deze kinderen. De zonde in Izaks gezin ging als repeterende breuk door in het gezin van

Jakob.
Welke motieven ook aan een scheiding ten grondslag liggen, de kinderen worden er zeker mede de dupe van. Mogen de kinderen dit verdriet en ook die zonden maar brengen bij de Heere, Die meer liefheeft dan een vader en meer troost dan een moeder. Kinderen, verhardt u niet, maar laat u leiden. Ouders: „Verwekt uw kinderen niet tot toorn."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.