+ Meer informatie

Verandering of verschuivingen

3 minuten leestijd

In vele gemeenten voert men allerlei nieuwigheden in. De Statenvertaling moest plaats maken voor de nieuwe vertaling van het N.B.G. Daar bleef het niet bij. Er kwam vrouwenkiesrecht en nog veel meer. We hoeven niet alles bij name te noemen.

Er wordt wel beweerd, dat dit alles van ondergeschikte betekenis is. We zijn het daar niet mee eens. Die dingen hebben een achtergrond. We hebben daar eerder al op gewezen. De veranderingen worden meermalen ingevoerd ondanks de tegenstand van soms grote groepen. Bij meerderheid van stemmen wordt beslist. De gevolgen blijven niet uit.

We kunnen wel trachten dit alles goed te praten, maar dat doet te kort aan de werkelijkheid en aan de waarheid. We moeten eerlijk tegenover deze verschijnselen staan. Het komt het kerkelijke leven niet ten goede, wanneer men de gedachte wil vasthouden, dat er ondanks deze dingen toch een geestelijke eenheid is.

Het is niet onze bedoeling daarop nu verder in te gaan. Dat we dit schrijven is naar aanleding van een bericht in Trouw, dat een lezer van ons blad ons enige tijd geleden toezond. We laten het hier volgen.

OOSTWOLDE — Ds. A. S. Bijlsma te Oostwolde heeft om principiële redenen een beroep aangenomen naar de Hervormde Gemeente van Urk. In het plaatselijke „Hervormde Gemeenteblad” geeft hij een uiteenzetting van de reden waarom hij na een ambtsperiode van 22 jaar en na het passeren van de 60-jarige leeftijd nog een beroep naar Urk heeft aangenomen. „De grote stoot tot dit alles” aldus Ds. Bijlsma „is onder meer gegeven door de invoering van de nieuwe psalmberijming”.

De nieuwe berijming belijdt volgens de predikant door z’n vele toevoegingen en weglatingen ten aanzien van de oorspronkelijke tekst en ook door z’n ongemotiveerde onjuiste vertalingen een ander geloof dan het bijbelse geloof.

Na met de psalmen 32, 71, 98, 111, 118 en 134 enkele voorbeelden te hebben gegeven schrijft Ds. Bijlsma verder „Zo kan men eindeloos voortgaan en bemerkt dan dat er een bepaald systeem in dit alles zit. Onze vaderen zingen hun psalmen vanuit hun heerlijke vervulling in Jezus Christus. De nieuwe berijming is doortrokken van een nieuwe theologie en een nieuwe religiositeit. Men kan horen zeggen: ja, maar de gereformeerde kerk zingt toch al 3 à 4 jaar een nieuwe berijming. Dan kunnen wij toch wel volgen? Zij houden zich immers aan Schrift en belijdenis? Tot mijn waarlijk zeer groot verdriet moet ik — helaas — zeggen, dat principieel gesproken er geen verschil meer is met de hervormde kerk. Ook daar is er de tegenstelling rechtzinnig en vrijzinnig. Ook daar is de grote eenstemmigheid in de liturgie niet meer als vroeger. Zo wordt in de gereformeerde kerk op Urk ook nog uit de oude berijming gezongen. En zo loopt er door onze beide kerken een zelfde scheidslijn ook ten aanzien van andere punten als bijv. de vrouw in het ambt, vragen die betrekking hebben op jeugdwerk, enz. De overwegingen, die mijn weg naar Urk hebben geleid, zijn dus van puur principiële aard” aldus Ds. Bijlsma.”

Hierin zit een waarschuwing voor ons eigen kerkelijk leven. We hebben nodig persoonlijk en gemeenschappelijk waarachtige bekering tot God.

De Heere geve een biddend volk. Hij moge aan Zijn Sion gedenken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.