+ Meer informatie

Winst ABN Amro omhoog door fusie

Bank voert tarieven voor betalingsverkeer in

4 minuten leestijd

AMSTERDAM - De activiteiten en de resultaten van ABN Amro zijn vorig jaar aanzienlijk gegroeid. De fusie waaruit deze bank in 1990 ontstond, blijkt vruchten af te werpen. De winststijging valt namelijk voor een belangrijk deel te danken aan de kostenbesparing die in Nederland werd gerealiseerd via de met de integratie samenhangende vermindering van het personeelsbestand.

De combinatie maakte gistermiddag de jaarcijfers bekend. Het brutoresultaat (baten minus lasten) vermeerderde met bijna 19 procent tot 3,65 miljard gulden. Na aftrek van de toevoeging aan de zogenaamde 'stroppenpot' en van de afdrachten aan de fiscus rolde reen nettowinst uit de bus van 1,54 miljard. Dat betekende een verbetering van een kleine 16 procent ten opzichte van de 1,33 miljard over 1991. Per gewoon aandeel klom de winst van 5,03 tot 5,23 gulden (+4 procent). De onderneming stelt een ongewijzigd dividend voor van 2,90 gulden. Van dat bedrag werd reeds 1,40 uitbetaald als interimdividend. Voorzitter van de raad van bestuur mr. R. J. Nelissen gaf op een persconferentie nog geen prognose of beschouwing over de gang van zaken in 1992.

Afslanking

De toename van de winst is volledig toe te schrijven aan de gunstige gang van zaken bij de vestigingen in Nederland. Het brutoresultaat op de thuismarkt steeg met maar liefst 34 procent. Die sprong was mogelijk dank zij een slechts zeer bescheiden kostenstijging en die ontwikkeling hield op haar beurt verband met de af, slankingsoperaties.

Het aantal medewerkers verminderde met 1470. Een deel van die reductie (300) had te maken met het afstoten van assurantiebedrijf en dochterinstelling R. Mees en Zoonen. Het overige verlies van arbeidsplaatsen, ruim 1100, vloeide voort uit inkrimpingen die mogelijk werden doordat de fusie tussen ABN en Amro leidde tot overlapping van activiteiten. Volgens Nelissen ligt het in de bedoeling voorlopig door te gaan met deze reorganisaties. Waarschijnlijk zullen er nog enkele jaren achtereen telkens zo'n 1000 banen bij de bank verdwijnen. Momenteel werken er op de Nederlandse kantoren van ABN Amro ruim 40.200 mensen.

In de rest van de wereld daalde het brutoresultaat met 8 procent. Met name in Frankrijk, Brazilië en Argentinië ging het minder voorspoedig. Al met al zorgde Nederland voor 71 procent van het totale brutoresultaat. Vice-voorzitter mr. R. Hazelhoff acht op langere termijn, gezien de mondiale ambities van de bank, een verhouding 50-50 wenselijk.

Een voorname bijdrage aan de winstgroei leverden de intrestbaten, het verschil tussen de ontvangen en betaalde rente. Gedurende geheel 1991 was er sprake van wat heet een omgekeerde of inverse rentestructuur (de lange rente ligt dan onder de korte rente). Zo'n situatie is ongunstig voor banken. Forse schommelingen in de tarieven bleven echter achterwege en die rust bood de financiële concerns gelegenheid zich beter in te stellen op de renteverhoudingen, door relatief meer lange middelen aan te trekken ter dekking van de uitstaande kredieten.

Aan de Voorziening algemene risico's (VAR), een reserve met het oog op bedrijven en particulieren die hun verplichtingen niet kunnen nakomen, werd 1,32 miljard gulden toegevoegd. Dat betekende een verhoging van 10 procent ten opzichte van de dotatie van 1,2 miljard in 1991. Deze maatregel weerspiegelt de verslechtering van het economisch klimaat, die leidt tot meer probleemgevallen onder de debiteuren. De kredietverlening door de ABN Amro nam wereldwijd toe met bijna 6 procent. De toevertrouwde middelen ondergingen een uitbreiding van 4 procent. In Nederland vertoonde de post spaargelden een stijging van 7 procent. Het balanstotaal ten slotte ging met 5,5 procent omhoog, van 393 miljard gulden tot 415 miljard.

Tarifering

ABN Amro zal bij de presentatie van het jaarverslag op 22 april een nadere invulling bekend maken van reeds eerder aangekondigde voornemens om particulieren in de toekomst kosten in rekening te brengen voor het betalingsverkeer. De Rabo kwam al eerder met uitgewerkte plannen op dit terrein. Dat leverde een stroom van negatieve reacties op. Veel klanten besloten hun geld bij een andere bank onder te brengen. Rabo overweegt daarom de maatregelen bij te stellen. Een en ander vormt voor ABN Amro geen aanleiding van invoering van tarieven af te zien, zo liet Nelissen gisteren weten. „Tarifering blijft hoogst noodzakelijk", aldus de bestuursvoorzitter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.