+ Meer informatie

Mishandeling jongens normaal in De Dreef

Pupillen soms tot bloedens toe geslagen

3 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) - Een aantal pupillen van het opvanghuis voor jongens De Dreef in Wapenveld is tot bloedens toe geslagen. Mishandelingen en andere vormen van geweld waren aan de orde van de dag. Dat heeft Annie Bijnoord, vertegenwoordigster van het Landelijk Steunpunt Zetten, gisteren tijdens een persconferentie verteld.

Inmiddels is bij de hoofdofficier van Justitie m Zwolle aangifte gedaan ;-tegen vier medewerkers van het opvanghuis. De betrokken medewer' kers, overwegend unitleiders, worden beschuldigd van mishandeling en discriminatie. Tijdens de bijeenkomst gisteren legden ook leraar Rolf Vinke, die jaren vergeefs heeft geprobeerd de wantoestanden onder de , aandacht te brengen, en de onderne' mingsraad van De Dreef verklaringen ; af.

„De aangifte is gebaseerd op eigen r onderzoek van het Landelijk Steun' punt Zetten (LSZ)", aldus Bijnoord Het LSZ werd in mei 199Ü op de hoogte gebracht, nadat Vinke in zijn klas op de Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs in 1986 met een ex-pupil van De Dreef kennismaakte. i Diens gruwelverhalen spoorden de lede inrichting wordt gesubsidieerd) de klachten negeerde, besloot het LSZ „de verzamelde signalen" naar buiten te brengen. Daartoe werd contact gelegd met de AVRO, die na een eigen ongeveer de helft nog actief. Van de vier paviljoens is er inmiddels een gesloten. De plannen van de AVRO om De Dreef tot onderwerp van een reportage te maken en een eerste contact met het LSZ leidden in mei van dit jaar tot een door de directie uitgevaardigd „slaverbod". Voor een paar werknemers was de stijgende spanning aanleiding om ontslag te nemen. Het aantal pupillen is de laatste maanden gedaald van 50 tot 28. onderzoek tot de vervaardiging van Ziekfnclding de reportage kwam.

Geslagen

Televizier interviewde een aantal ex-pupillen en personeelsleden. die verhalen vertelden waarin de geweldsuitwassen uit de doeken werden gedaan. Sommige jongens werden tot bloedens toe geslagen. „De ouderwetse draai om de oren hjkt te zijn ontaard", aldus een van de groepsleiders in de uitzending. Een collega merkt op: „We hebben elkaar verloren in het geweid". Weer een andere groepsleider zegt dat hij pas voor vol werd aangezien nadat hij zijn eerste klappen had uitgedeeld. „Als je niet slaat, ben je een doetje", zo luidt volgens de man het pedagogisch personeelscredo op de Dreef.

De ondernemingsraad (OR) van De Dreef, die in januari van dit jaar werd opgericht en uit vijf personeelsleden bestaat, heeft zich vorige week collectief ziek gemeld. Een enkele „dissidente" groepsleider volgde dit voorbeeld. De OR kan zich absoluut niet verenigen met de ontkennende, onverschillige houding van de directie en de collega's die het werk voortzetten. Bovendien meent de OR dat het door de directie gevoerde financieel beleid het daglicht niet kan velen. Er zou zijn geknoeid met subsidiegelden en tot 1990 heeft er een „zwarte kas" bestaan, waarmee „grote bedragen" gemoeid waren. De OR heeft de Zwolse officier van Justitie gevraagd om een nader onderzoek.

STAPHORST - Geen schotelfje melk, maar zelfs twee melkbussen. De tevreden blik van deze Staphorster poes spreekt boekdelen. Foto RD

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.