+ Meer informatie

Dreigend tekort aan bedrijfsterrein in Delta

West-Brabant en Rijnmond raken overvol

3 minuten leestijd

ROTTERDAM - In de hele Deltaregio (Zuidwest-Nederland) ontstaat over een aantal jaren een tekort aan bedrijfsterreinen. Het gaat vooral om de zogenaamde droge hectares. Vooral in Rijnmond, maar zeker ook in WestBrabant, is de voorraad tot het jaar 2000 volstrekt onvoldoende. „In Brabant zal men bij ongewijzigd beleid al over twee a drie jaren "nee" moeten verkopen", aldus gisteren ir. P. J. M. Teunissen, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor westelijk Noord-Brabant.

Tijdens een mini-symposium in Rotterdam deed Teunissen een klemmend beroep op de overheid om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen mogelijk te maken. Uit zijn woorden bleek dat het bedrijfsleven in de regio Deltaregio, waartoe Rijnmond, Zeeland en West-Brabant behoren, zich voorspoedig ontwikkelt. De werkgelegenheid nam in 1990 met 4 procent toe. De zakelijke dienstverlening blijkt dè groeisector bij uitstek te zijn.

De in het Deltagebied samenwerkende Kamers van Koophandel hebben met verontrusting geconstateerd dat de tweede Maasvlakte uit het kabinetsstandpunt over de Vierde Nota Extra is verdwenen. „We vertrouwen erop dat het een vergissing van de kaartenmakers betreft", aldus Teunnisse. Hij pleitte verder voor de aanleg van een bedrijventerrein bij rangeerterrein Kijfhoek. In West-Brabant is een snelle aanleg van het logistiek park bij Ossendrecht volgens hem van groot belang. Verder dient er ruimte te worden gereserveerd voor de vestiging van milieuhinderlijke bedrijvigheid in de stadsregio's Breda en Bergen op Zoom/Roosendaal. Er is tevens behoefte aan bedrijventerreinen in en rond Breda.

Baggerspecie

De samenwerkende Kamers zijn ook tegenstander van de plannen van Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland om verontreinigd baggerspecie op de Axelse vlakte en in het Sloehavengebied te bergen. Volgens Teunissen is dat in strijd met de hoogwaardige economische functie van deze gebieden. Juist in de Kanaalzone Gent-Terneuzen ontbreekt een nat zeehaventerrein voor grootschalige industriële ontwikkeling. De Rijn Schelde Delta-stuurgroep wil dat op korte termijn de Axelse Vlakte en de Autrichepolder ten behoeve van de industrie in ontwikkeling worden gebracht.

Het voormalige zorgenkindje van oud-commissaris van de Koningin Van Agt, bedrijventerrein Moerdijk, beleeft goede tijden. Het is zo langzamerhand uitgegroeid tot een van de belangrijkste vestigingsplaatsen van bedrijven in de zwaardere milieucategorieën. Teunissen: „Omdat het terrein snel vol raakt, is het zinvol te denken aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, bij voorbeeld tussen Klundert en Willemstad of een uitbreiding van de nabij de Zoomweg gelegen Dintelmond". De afbouw van de Zoomweg staat hoog op het prioriteitenlijstje van de ondernemers. Volgens de stuurgroep Rijn Schelde Delta is deze weg samen met de A-16 de belangrijkste hoofdtransportader voor Rotterdam.

België

Tijdens het symposium, waarvoor burgemeesters, gedeputeerden, Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs waren uitgenodigd, werd afgesproken dat bestuurders en bedrijfsleven gezamenlijk een ontwikkelingsvisie voor het gebied tussen Rotterdam, Breda, Antwerpen en de kust ontwerpen. De regering heeft daarvoor ruimte gelaten in de Vierde Nota. „Een euregio in optima forma", aldus de stuurgroep. Tijdens zijn inleiding noemde stuurgroepvoorzitter mr. R. P. M. de Bok de samenwerking in Zuidwest-Nederland ook een antwoord op de ontwikkelingen in Zuid-Europa. „Los van de vraag of zich nu wel daadwerkelijk activiteiten daar naartoe verplaatsen of dat er sprake is van een inhaalmanoeuvre".

De eerste concacten met België zijn inmiddels gelegd. Mr. De Bok wil, ondanks aandringen van verschillende symposiumgasten, niet te hard van stapel lopen. „We moeten voorkomen dat in Vlaanderen het gevoel ontstaat dat zij vanuit Nederland een dictaat krijgen opgelegd", aldus De Bok, die de politieke verhoudingen tussen Nederland en België een struikelblok noemde. „Vaak verschuilt het bedrijfsleven zich achter politieke onderwerpen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.